Statistisch Nieuwsbericht DNB: Lichte daling claims bij schadeverzekeraars

Verzekeringsclaims bij schadeverzekeraars dalen in het tweede kwartaal van 2020 met 5% van 2,88 naar 2,74 miljard euro. Vooral de omvang van autoverzekeringsclaims is gedaald omdat er wegens de coronacrisis minder gereden werd. Claims met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim zijn gestegen, meldt DNB in haar Statistisch Nieuwsbericht. Sinds 2016 varieerde de ontwikkeling van de totale omvang aan verzekeringsclaims in hetzelfde kwartaal tussen -8% en +8%. De daling in het tweede kwartaal ligt ondanks de coronacrisis nog binnen de marges van eerdere kwartaalontwikkelingen. Er zijn wel verschillen in ontwikkeling naargelang het verzekeringsproduct.

Minder claims autoverzekering, meer arbeidsongeschiktheidsclaims

Verzekeraars merken op dat er door de corona-maatregelen minder auto wordt gereden. De omvang van schadeclaims met betrekking tot verkeersongelukken is in de eerste helft van 2020 sterk gedaald. In het laatste kwartaal van 2019 betrof de omvang aan WA- en allriskclaims in het verkeer een bedrag van 841 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 is dit bedrag met 31% gedaald naar 584 miljoen euro.

Claims voortkomend uit arbeidsongeschiktheid (inclusief ziekteverzuim) kenden daarentegen een toename tijdens de eerste helft van 2020. In het laatste kwartaal van 2019 bedroeg de totale omvang van de arbeidsongeschiktheidsclaims nog 968 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 is de totale omvang gelijk aan 1,36 miljard euro.Claims gerelateerd aan schade (brand, storm, diefstal, etc.) blijven afgezien van een lichte stijging vanwege stormschade in het eerste kwartaal van 2020, redelijk stabiel.