Spanje: De tijd is rijp voor de opzet van captives en ART

Spaanse riskmanagers zijn het erover eens dat de harde markt heeft gedwongen tot een gezonde herziening van risicofinanciering en retenties. Ze zouden daarnaast graag zien dat de Spaanse regering het voorbeeld van Frankrijk volgt en een meer captive-vriendelijke omgeving implementeert.

 Niet veel Spaanse bedrijven hebben captives, maar de bedrijven die ze wel hebben, gebruiken ze intensief op de harde verzekeringsmarkt. Zelfs risico’s zoals cyber- en beroepsaansprakelijkheid (PI) worden nu ondergebracht in dergelijke instrumenten. Riskmanagers die deelnamen aan de Spaanse tak van Risk Frontiers Europe’ van Commercial Risk Europa zijn mening dat het gebruik van captives in Spanje moet worden verspreid en gepromoot, en stellen dat nieuwe, vriendelijkere regels zouden helpen om deze instrumenten tot bloei te laten komen. In de tussentijd kan de verzekeringsmarkt klanten helpen door te innoveren.

Het gebruik van captives in de huidige markt en daarbuiten wordt ondersteund door Ramón de la Vega, directeur Risicofinanciering bij telecommunicatiegroep Telefónica. “We gebruikten onze captive voor alle soorten verzekeringsprogramma’s, of het nu ging om property , cyber, liability, E&O (Errors & Omissions), Crime, terrorisme en Political Violence of FIPI., maar ook voor wagenparken  en employee benefits. Het is zakelijk zinvol. Hoe meer businesslines ik in de captive heb, hoe meer gediversifieerd het risico is,” legt hij uit.

Hij vervolgt: “We hebben ook toegang tot informatie die onderweg verloren gaat, omdat het risico via de makelaar, de verzekeraar, de herverzekeringsmakelaar en de herverzekeraar loopt. Het kan vitale informatie zijn of niet, maar als je eenmaal een schadehistorie van 30 jaar hebt, helpt het om ons risico beter te begrijpen. ,” voegde hij eraan toe.

Daniel San Millán, de voorzitter van Igrea en riskmanager bij bouwbedrijf Ferrovial”, vult aan. “We houden meer risico’s voor eigen rekening, en niet alleen via onze bedrijfscaptive. We gebruiken ook aparte cellen voor specifieke grote en complexe infrastructuurprojecten wanneer we risico’s meer in de specifieke balans van het project willen houden dan in de holdingbalans,”

Risk retention is een belangrijk onderwerp geworden voor Spaanse bedrijven nu verzekeraars capaciteit terugtrekken uit segmenten zoals cyber en PI. In maart lanceerden de Spaanse riskmanagementverenigingen Igrea en Agers een handboek om Spaanse bedrijven te helpen risk retention  beter te begrijpen. Volgens San Millán zou een Spaans wetgevingsinitiatief, vergelijkbaar met het initiatief dat onlangs in Frankrijk is geïmplementeerd, het proces een impuls kunnen geven.

‘We zouden graag zien dat er ook in Spanje specifieke wetgeving voor captives komt. Op dit moment wordt ons verteld dat het mogelijk is om een captive op te richten in Spanje onder de bestaande wetgeving, maar de regels volgen niet de evenredigheidsbeginselen. Dezelfde regels die worden toegepast op captives, worden toegepast op herverzekeraars. Het zou dus geweldig zijn als de wetgeving in Spanje werd herzien, dat er een soort specifieke regels voor captives werden gecreëerd. Het zou heel interessant zijn voor het land als al het universum rond captives zou worden geïntegreerd in de Spaanse markt”, aldus San Millán, volgens wie het geen belastingkwestieis.

“Het is een proportionaliteits- en boekhoudkwestie, die ook te maken heeft met hoe een bedrijf de stabilisatiereserve mag opbouwen. De stabilisatiereserve in Luxemburg is bijvoorbeeld van essentieel belang. Zodra de captive is gekapitaliseerd, kan de maatschappij beslissen of ze meer risico’s behoudt of meer risico’s overdraagt aan de captive,” vervolgt de voorzitter van Igrea.

Ondertussen bekijken veel bedrijven die nog geen captive hebben de optie zeer aandachtig. “We hebben nog steeds geen captive, maar we bestuderen het wel. Het niet hebben van een captive ontneemt een bedrijf de mogelijkheid van een efficiëntere risicofinancieringsstrategie,” zegt David González, director of risk and insurance bij bouwconcern Sacyr.

“Enkele jaren geleden hebben we onderzocht of een captive een interessant instrument voor ons zou zijn geweest, en we hebben het idee verworpen. Het lijdt geen twijfel dat het gemakkelijker zou zijn geweest om bepaalde problemen tijdens de moeilijke markt op te lossen, maar de kosten en complexiteit zouden ook erg hoog zijn geweest,” zegt Lourdes Freiria, algemeen directeur risico’s en verzekeringen bij bouwbedrijf Group San José. “Onze sector kan nog steeds voldoende oplossingen vinden op de verzekeringsmarkt. Maar we besteden veel aandacht aan mogelijke alternatieven om een hogere ratio van onze risico’s te behouden… Misschien kan het voor eigen rekening houden van een beschermede  cell in bepaalde gevallen interessanter voor ons zijn.”

De zoektocht naar efficiënte strategieën voor risicofinanciering kan ook worden ondersteund door de verzekeringsmarkt. “Ik geloof dat er op dit moment een belangrijke zakelijke kans is in Spanje, als een bedrijf experts, nieuwe producten en oplossingen wil brengen,” zegt De la Vega. “Niet elke afnemer kan een captive hebben, of misschien is het zakelijk of strategisch niet zinvol voor een bedrijf om er een op te zetten. Maar er zijn andere opties op de markt. Middelgrote en kleine bedrijven kunnen geïnteresseerd zijn in aanvullende instrumenten voor risico-overdracht.

 De vraag is of de verzekeringssector bereid is om te investeren in innovatieve producten en diensten in een verkopersmarkt. “Verzekeraars zullen nooit voorop lopen op het gebied van innovatie. Het is een conservatieve sector, wat redelijk is, omdat je niet kunt raden wat er zal gebeuren als je dekking biedt voor een onbekend risico”, aldus González. “Veel verzekeraars hebben evenwichtige technische resultaten behaald en ze zouden kunnen voldoen aan een vraag naar meer innovatieve oplossingen voor de langere termijn. Maar ze zijn vaak ongeïnteresseerd, ze blijven vastzitten in hun posities,” voegde hij eraan toe.

“Langetermijnovereenkomsten zouden ons bijvoorbeeld meer zekerheid en stabiliteit kunnen bieden in de komende jaren, maar op dit moment bieden ze [verzekeraars] ze niet aan, het is bijna onmogelijk om LTA’s te ondertekenen,” zegt González.”Ik geloof oprecht dat de markt zich op dit moment comfortabel voelt. Maar niet alle

[verzekerings]

maatschappijen. Sommige proberen creatief en geavanceerd te zijn,” concludeerde San Millán.