Sigma Re Institute: Natuurrampen in 2020: secundaire gevaren in beeld, maar primair gevarenrisico blijft bestaan; verzekerde schadelast kan oplopen tot $ 300 miljard

Swiss Re Institute heeft vandaag zijn Sigma study  over natuurrampen in 2020 gepubliceerd. “We zetten de schijnwerpers op zware weersomstandigheden die bekend staan ​​als secundaire gevaren, zoals onweersbuien, plaatselijke overstromingen en bosbranden. Deze gevaren zijn in toenemende mate en regelmatig verantwoordelijk voor het merendeel van de aan natuurrampen gerelateerde verzekeringschades,  veroorzaakt door factoren als verstedelijking en klimaatverandering”, aldus Swiss Re. Enkele belangrijke uitkomsten van de Sigma Study zijn:

• De wereldwijde verzekerde schadelast  verliezen bedroeg vorig jaar $  89 miljard, het vijfde hoogste bedrag sinds 1970;

• Natuurrampen in 2020 veroorzaakten wereldwijd een economische schade van $ 190 miljard; waarvan de verzekeringssector $ 81 miljard  dekte.

• Secundaire gevaren waren verantwoordelijk voor 71% van de door natuurrampen verzekerde schades, voornamelijk als gevolg van zware stormen en bosbranden in de VS en Australië.

• Het Noord-Atlantische orkaanseizoen was een meevaller: een recordaantal van 30 stormen veroorzaakte een relatief gering schadebedrag voor verzekeraars van $ 21 miljard dollar; 12 Amerikaanse stormen kwamen aan land in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en exposure;  

• De afgelopen jaren zijn de schades als gevolg van secundaire gevaren toegenomen. Dezelfde risicotrends zijn van invloed op primaire gevaren, wat aangeeft  dat toekomstige piekschadescenario’s voor zowel het orkaanseizoen als meerdere secundaire gevaren-gebeurtenissen oplopen tot $ 250-300 miljard, voornamelijk als gevolg van bevolkingsgroei, waardeaccumulatie in gebieden met een sterk riskexposure en klimaatveranderingseffecten. .

Jérôme Haegeli, Chief Economist van de Swiss Re Group: “2020 zal worden herinnerd vanwege de wereldwijde gezondheids- en economische crisis die werd veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Maar hoewel COVID-19 een stresstest was voor de samenleving en de economie, heeft het een einddatum;  klimaatverandering niet, in feite wordt klimaatverandering nu al zichtbaar in het steeds vaker voorkomen van secundaire gevaren, zoals plotselinge overstromingen, droogtes en bosbranden. De risico’s van natuurrampen nemen toe en de klimaatverandering zal ze aanzienlijk verergeren. Dit onderstreept de urgentie om onze gemeenschappen beter te beschermen tegen catastrofale schades en tegelijkertijd de koolstofemissies drastisch te verminderen. Tenzij er verzachtende maatregelen worden genomen, zoals het vergroenen van het wereldwijde economische herstel, zullen de kosten voor de samenleving in de toekomst toenemen.In veel regio’s van de wereld blijft de behoefte bestaan ​​om de protecion gaps  te dichten voor zowel primaire als secundaire gevaren. Herverzekeraars kunnen meer doen om mensen, bedrijven en samenlevingen te helpen veerkrachtiger te worden.

Martin Bertogg, Head of Cat Perils bij Swiss Re: “We hebben de afgelopen jaren een toename gezien van schades als gevolg van secundaire gevaren, zoals zware stormen, overstromingen en bosbranden. Dezelfde opwaartse schadetrend voor primaire gevaren en 2020 dient als een nieuwe reminder aan hun potentieel voor piekschades. De twee soorten gevaren worden beïnvloed door dezelfde schadegedreven risicotrends, waaronder bevolkingsgroei, stijgende waarden in blootgestelde regio’s en de effecten van klimaatverandering. Dit suggereert dat met klimaatverandering toekomstige piekschadescenario’s ook aanzienlijk toenemen. Gezien de dynamische aard van risico’s, moeten risicomodellen van her / verzekeraars in toenemende mate rekening houden met toekomstgerichte risicotrends, zoals klimaatverandering, verstedelijking en sociaaleconomische inflatie – in plaats van te vertrouwen op waarnemingen uit historische gegevens – bij het beoordelen van de potentiële omvang van schades. “