Schadeverzekeringsmarkt Azië en Pacific groeit komende jaren met 20%

Volgens data-analysebedrijf GlobalData zal de totale premieomzet voor schadeverzekeringen in de regio Azië-Pacific de komende jaren groeien  van $ 71,5 miljard in 2019 naar  $ 85,6 miljard in 2023, een toename met ca. 20%. Uit  Global Data’s rapport Global Property Insurance Market’’, komt naar voren dat de schadeverzekeringsmarkten in deze regio’s   naar verwachting zullen groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,6% in 2019-2023, ondersteund door de groeiende vraag naar verzekeringen die vooral weer- en klimaatgerelateerde bouw- men andere industriële risico’s dekken.

 Manisha Varma, verzekeringsanalist bij GlobalData, licht toe: “Ondanks de aanvankelijke vertraging in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie, vertonen veel economieën nu tekenen van herstel na het opheffen van de lockdown-beperkingen. China, dat in 2019 goed was voor meer dan 25% van de schadeverzekeringsmarkt in Azië-Pacific, zal naar verwachting in 2020 een groei van 5,1% laten zien als gevolg van de hervatting van de bouw- en productieactiviteiten. Ook wordt verwacht dat Vietnam de snelste groei in de regio zal laten zien met 6% dankzij herstel van de productie en export. “

Investeringen in infrastructuur en ondersteuning door toezichthouders zullen een verdere impuls geven aan de schadeverzekeringssector in de regio. De Chinese toezichthouder op het gebied van verzekeringen kondigde in augustus 2020 een driejarig actieplan aan om zijn schadeverzekeringssector tegen 2022 te transformeren. In juli 2020 lanceerde de toezichthoudende autoriteit voor verzekeringen van Macau speciale verzekeringsoplossingen voor het MKB.

Mevrouw Varma vervolgt: “De vooruitgang in verband met Insurtech is een ander gebied dat steeds meer bekendheid krijgt. Het gebruik van ‘luchtfoto’s’ om schade aan eigendommen te evalueren door middel van realtime beelden via drones of satellieten, verkort het beoordelingsproces voor claims. Evenzo verzamelen verzekeraars via ‘Thuistelematica’ eigendomsgegevens via apparaten zoals veiligheidsmonitors en bewegingssensoren (geïnstalleerd in huis). Dit helpt bij het inschatten van risico’s en het berekenen van premies op basis van de feitelijke staat van de eigendommen.”

De goedkeuring van parametrische verzekeringen als een haalbare oplossing om schade te controleren bij grootschalige natuurrampen is een ander gebied dat naar verwachting aan kracht zal winnen. Met deze producten kunnen verzekeraars een vooraf overeengekomen claim uitbetalen wanneer zich een gebeurtenis voordoet. Swiss Re introduceerde bijvoorbeeld ‘Insur8’ in Hong Kong, dat een vooraf overeengekomen schadebedrag uitkeert op basis van een waarschuwingssignaal van de tyfoon van het Hong Kong Observatory.

Mevrouw Varma concludeert: “Verwacht wordt dat de schadeverzekeringssector zal evolueren onder impuls van technologische ontwikkelingen, waardoor verzekeraars op maat gemaakte en evenementspecifieke verzekeringen kunnen aanbieden. Bovendien zullen positieve ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in verschillende markten bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van deschadeverzekeringssector in de regio