SAR organiseert twee themadagen: ‘Duurzaam verzekeren heeft de toekomst’


Ondernemers, consumenten, politiek en brancheorganisaties; iedereen wil én verwacht dat we stappen zetten naar een duurzamere wereld. Er zijn alleen nog veel zaken die dit in de weg staan: de juiste kennis ontbreekt, onvoldoende financiële middelen, de onverzekerbaarheid én de ingewikkelde wet- en regelgeving. Daar ligt een uitdaging voor de verzekeringsadviseur. De Stichting Assurantie Registratie organiseert daarom op woensdag 18 en woensdag 25 oktober in Oud London in Zeist Het programma begint om 13.00 uur, en om 12.30 uur is er inloop met een broodje. Na afloop (ca 17.00 uur)is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.


Programma
Hoe kunt u als adviseur een concrete bijdrage leveren aan verduurzaming? Deze vraag staat centraal op deze bijeenkomst. Sprekers als Kees Dullemond, Marcel Büchner, Janthony Wielink en Paul Littooij delen hun kennis en gaan met u in gesprek over de risico’s op het gebied van energietransitie, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dagvoorzitter is Kees Dullemond, directeur van INSVER, het kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringsbranche

In een toelichting over het onderwerp schrijft de SAR: “Duurzaamheid houdt de gemoederen in de verzekeringsbranche flink bezig. Financieel advies aan ondernemers en consumenten kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat er bewustzijn ontstaat en dat we nadenken over producten en diensten die een oplossing bieden voor nieuwe risico’s als klimaatverandering, energieschaarste en voedselzekerheid.”

“Het verzekeren van duurzame oplossingen vormt nog altijd een uitdaging. De versnelde energietransitie zorgt ervoor dat we ook sneller moeten kijken naar deze risico’s. Bovendien brengt de klimaatsverandering andere schades met zich mee; denk aan de overstromingen en heftige stormen. De wereld verandert en dat betekent dat de verzekeringswereld met een nieuwe blik moet kijken naar brand- en milieuschades.”

Programma

Hoe kan de adviseur een concrete bijdrage leveren aan verduurzaming? Deze vraag staat centraal op de duurzaamheidsdagen van de SAR. Sprekers als Kees Dullemond, Marcel Büchner, Janthony Wielink en Paul Littooij delen kennis en gaan in gesprek over de risico’s op het gebied van energietransitie, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dagvoorzitter is Kees Dullemond, directeur van INSVER, het kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringsbranche. 

Duurzaam verzekeren heeft de toekomst – Kees Dullemond
De uitdagingen om maatschappelijk en klimaat verantwoord te ondernemen zijn heel groot. De consument, het bedrijfsleven en de politiek vraagt de verzekeringsbranche om een bijdrage te leveren aan deze verduurzaming. Daarbij hebben we elkaar nodig. De ondernemer met zijn kleine bedrijf, de multinational, de verzekeraars, intermediairs en alle overige partijen die werken in onze branche. In zijn presentatie gaat Kees Dullemond in op de vraag wat u als adviseur kunt bijdragen én vooral; hoe u er iets mee kunt richting uw klant.

Innovatie en preventie in de energietransitie – Marcel Büchner

Een beter milieu begint bij jezelf. Het is de slogan die Postbus 51 in 1991 al uitzond op radio en televisie. Het ging toen om onnodig gebruik van energie. De gedachte dat het gebruik van fossiele brandstoffen eindig zou moeten zijn én dat de effecten op onze aarde veel groter zijn dan aanvankelijk gedacht, was toen zeker nog geen gemeengoed. De wereld is inmiddels veranderd en zitten we anno 2023 in wat velen een energietransitie noemen. Een verzamelnaam voor allerhande alternatieve vormen van energieopwekking. Inmiddels worden ook de schaduwkanten van duurzame energieopwekking zichtbaar. Denk aan brand door zonnepanelen, brand van elektrische voertuigen. Maatschappelijk gezien krijgen deze onderwerpen al de nodige aandacht, vaak negatief. In zijn presentatie besteedt Marcel aandacht aan de risico’s van zonnepanelen, lithiumbatterijen en waterstof. Bovendien deelt hij zijn kennis over een veilige energietransitie en de risico’s die daarbij horen. 
Marcel Büchner is mede-eigenaar van AtMetis, risicodeskundige en lid van de werkgroep Veilige Energie Transitie namens het Verbond van Verzekeraars.

Duurzame inzetbaarheid – Janthony Wielink
De AOW-leeftijd stijgt en het ziekteverzuim in Nederland ook. Feit is dat werknemers in Nederland steeds langer moeten werken voordat zij van een welverdiend pensioen mogen genieten. Het is dan wel zaak dat ze gezond de eindstreep halen. Dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet binnen iedere beroepsgroep. Dat verklaart waarom er steeds meer aandacht en budget vrijkomt voor duurzame inzetbaarheid. Ook inkomensverzekeraars hebben er belang bij om zoveel mogelijk verzekerden arbeidsgeschikt te houden. Hoe vertaalt dit zich in de praktijk? Wat voor ondersteuning bij en financiering van duurzame inzetbaarheid is er beschikbaar op de private markt?
Janthony Wielink is eigenaar van Enkwest Opleidingen en ENgage Werkgeversadvies. Hij is gespecialiseerd in inkomensverzekeringen, sociale zekerheid en verzuim- en WIA-casemanagement.

Verduurzaming transport – Paul Littooij
Transport staat niet bekend om zijn goede reputatie in duurzaamheid. Een aanzienlijk deel van de wereldwijde broeikasgasuitstoot komt voor rekening van het transport. De arbeidsomstandigheden zijn niet altijd op orde en ook de manier waarop er wordt omgegaan met levende dieren is soms schrijnend. Dat het transport voor een uitdagende transitie staat is duidelijk en dat deze transitie de transportverzekeringssector gaat raken eveneens. Verschillende wetgevers gaan meer en meer uit van de ketenaansprakelijkheid. De rol van transportverzekeraars is veel minder duidelijk, evenals hoe de transportverzekeraars kunnen inspelen op deze transitie.
Paul Littooij is eigenaar van consultancybureau Moving Risk Consultancy, waarin hij adviseert op het gebied van transport, risico’s, verzekeringen en duurzaamheid. Hij is lid van de Sustainable Transport Insurance Group (STIG), een platform dat de discussie op gang brengt met alle stakeholders in de keten om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de sector

Iedereen is welkom bij de themadagen van de SAR op woensdag 18 of woensdag 25 oktober. Er zijn echter wel slechts 75 plaatsen beschikbaar per datum en vol is vol, dus wacht niet te lang met inschrijven! Meer informatie over het programma en inschrijven kan via de SAR Academy