SAA Verzekeringen richt het vizier weer vol op verdere expansie, vooral in het beurskanaal

Na een interne verhuizing, mede het gevolg van enkele acquisities, richt men bij SAA Verzekeringen het vizier weer volledig op een verdere expansie: op de provinciale markt, in het volmachsegment en met name via door middel van sectorale specialisatie via o.a. het beurskanaal. “Het is hét marktsegment waarin maatwerkoplossingen kunnen worden geboden die volledig zijn afgestemd op de vragen en wensen van de klant”, zeggen  algemeen directeur Rob Noordzij, directeur Beurs Schade Marc Grandia en Manager Beurs Sluiting Armand Lans in een interview in Risk & Business Magazine.”

Sinds de start in 1982 is SAA (voluit Samenwerkende Assurantie Adviseurs) uitgegroeid tot een van de grotere assurantiebedrijven in ons land met inmiddels ruim 550 medewerkers verspreid over 12 kantoren in Nederland en één in zowel België als Denemarken. “We behoren tot de top drie onafhankelijke verzekeringsintermediairs van ons land”, aldus de drie, die hun bedrijf bestempelen als ‘dé maritieme specialist voor de Benelux’.  Uit het gesprek komt nadrukkelijk naar voren dat zij ambitieuze groei- en expansieplannen hebben, ook al worden er geen concrete groeistellingen genoemd. “We willen de beste makelaar zijn voor alle maritieme verzekeringen, voor oplossingen ten behoeve van recyclingbedrijven en op het gebied van aansprakelijkheid voor bedrijven en van beroepsaansprakelijkheid”, benadrukt Noordzij.  

Harde markt en capaciteitsproblematiek

Gevraagd naar wat in hun ogen de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de zakelijke verzekeringsmarkt zijn, benoemen de drie SAA-ers  een aantal zaken: de harde markt, de hiermee gepaard gaande capaciteitsproblematiek en de toenemende consolidatieslag en hieruit voortvloeiende schaalvergroting. “Wexzijn van mening dat verzekeraars lang niet altijd in voldoende mate meedenken over maatwerkoplossingen, iets wat zij wel meer zien bij herverzekeraars. Ook vinden zij dat verzekeraars soms zelfs doorslaan en risico’s lang niet altijd individueel beoordelen maar hele bedrijfstakken van dekking uitsluiten.   Voor bepaalde risico’s zijn we dan ook gedwongen om dekking buiten de Nederlandse markt te vinden, waarbij wij onder meer gebruik kunnen maken van onze volmacht van Lloyd’s.”  

Vakkennis en voldoende mankracht

Tot slot, wat zouden jullie de markt mee willen geven? Lans, Grandia en Noordzij noemen een aantal zaken. “De markt – verzekeraars én makelaars – moet blijven investeren in vakkennis om zo voor bedrijven nog beter de vertaalslag te kunnen naar innovatieve, klantgerichte maatwerkoplossingen. Bovendien is  en blijft kennis dé manier waarop je je in positieve zin kunt onderscheiden van de overige intermediairs. Daarnaast ligt er voor de markt een uitdaging om voldoende goede medewerkers aan te trekken en te behouden, wat gezien de huidige arbeidsmarkt best lastig is. Het is zaak dat verzekeringsbranche meer werk maakt van beter voor het voetlicht brengen van de aantrekkelijkheid van het werk de en de loopbaankansen die er liggen in onze bedrijfstak. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allen.”

Kijk hier voor het volledige artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2022/05/RB-2_2022.pdf