Ruim negen van de tien Britse particulieren en ondernemer tevreden over hun verzekeraar

Volgens nieuw onderzoek dat in opdracht van DWF, een wereldwijde aanbieder van geïntegreerde juridische en zakelijke diensten, is uitgevoerd, is 93% van de consumenten en 94% van de bedrijven tevreden over de service die zij van hun huidige verzekeraars ontvangen.

Beide groepen zijn echter van mening dat het aankoopproces van verzekeringen nog voor verbetering vatbaar is: 66% van de consumenten en 70% van de bedrijven geven aan dat het kiezen of kopen van een verzekeringspolis altijd een moeizaam proces . Beide groepen kopers zijn het erover eens dat de polisvoorwaarden duidelijker moeten zijn. Zij willen dat de polissen in gewone taal zijn opgesteld en dat de productinformatie duidelijker is, met name een transparantere uitleg van voorbehouden of uitsluitingen. Ook zouden verzekeraars  zich volgens de respondenten in de toekomst meer moeten richten op het aantonen van de voordelen van personalisatie en het opbouwen van vertrouwen bij hun klanten.

.

Het rapport over de toekomst van verzekeringen – gebaseerd op een enquête onder 2.000 consumenten en 403 besluitvormers bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die beslissingen nemen over de aankoop van verzekeringen – laat zien dat de pandemie het beeld dat kopers van verzekeringen hebben positief heeft beïnvloed: bijna de helft van de consumenten (41%) en bedrijven (42%) geeft aan dat ze door de pandemie het belang van verzekeringen veel meer zijn gaan inzien..

Personalisering en vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel consumenten (61%) als bedrijven (78%) staan te springen om een meer gepersonaliseerde polis. Toch is het duidelijk dat bedrijven en consumenten onvoldoende kennis over en vertrouwen in deze zaken hebben: meer dan 70% van beide groepen kopers wil meer weten over de voordelen van personalisering en maatwerk.

Niettemin maken consumenten zich zorgen over de veiligheid van gegevens in verband met personalisering. Bijna de helft van de consumenten (49%) denkt dat personalisering betekent dat zij de controle over hun gegevens verliezen en nog eens 45% voelt zich er niet prettig bij dat verzekeraars toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of deze gebruiken om producten te personaliseren – wat aangeeft dat er behoefte is aan meer informatie over gegevensbescherming en de voordelen van personalisering.

.

Houding van jongere consumenten

Uit de gegevens blijkt ook dat jongere consumenten hogere verwachtingen hebben van hun verzekeraar. 18-24-jarigen hebben zich vaker door hun verzekeraar in de steek gelaten (32%) dan alle andere leeftijdsgroepen (gemiddeld 16%). Volgens het onderzoek komt hun ontevredenheid voort uit een gebrek aan empathie en steun van verzekeraars.Maar hoewel de verwachtingen hoger zijn, zijn zij ook bereid meer te betalen. Een kwart van de 18-24-jarigen is eerder bereid hogere premies te betalen voor alle soorten verzekeringen, vergeleken met slechts 10% van de 55-plussers.

Jongere consumenten staan ook meer open voor nieuwe benaderingen van verzekeraars. Meer dan zeven op de tien 18-24-jarigen zijn geïnteresseerd in personalisering en maatwerk in hun verzekeringspolissen, terwijl 43% van de 65-plussers dat niet is – waaruit blijkt dat verzekeraars innovatie kunnen gebruiken om bestaande klanten aan zich te binden en nieuwe klanten aan te trekken.

.