Rob ter Mors (VNAB): Guiding principles om renewalproces te verbeteren

Op initiatief van de VNAB is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars  en Adfiz een aantal uitganspunten en begeleidende richtlijnen (Guiding Principles) gedefinieerde richtlijnen om de processen rond de jaarlijkse verlengingen van zakelijke verzekeringen (renewals) te verbeteren en te versoepelen. Doel is onder meer de enorme werkdrukte aan het einde van het jaar terug te dringen en beter beheersbaar te maken , de werkprocessen voor een ieder efficiënter te maken , de klanttevredenheid te verhogen en de verzekerbaarheid te bevorderen. Februari volgend jaar zal de huidige continuatieperiode worden geëvalueerd, mede in het licht van de opgestelde richtlijnen.” Dat vertelde Rob ter Mors, uitvoerend bestuurder van de VNAB, is een paneldiscussie over de ‘harde markt’ en verzekerbaarheid tijdens de ‘Week van AM. “Tijdige communicatie is cruciaal en we zullen elkaar eerder vaker dan minder moeten opzoeken.”

In de discussie zei Ter Mors verder momenteel druk doende te zijn een aantal Brexit-omschrijvingen in de polissen op te nemen. “Hoe langer we hierop moeten wachten des te lastiger het wordt ze in het operationele proces in te voeren. Overigens hebben hebben verzekeraars- en makelaarsleden van de VNAB eind vorige week Clausule-aanpassingen in het kader van de Brexit kunnen afronden en deze week wordt binnen de VNAB de pandemie-clausule verwacht.”

Hij  zei desgevraagd te verwachten dat makelaars voor de meeste posten uiteindelijk wel  100%-dekking kunnen realiseren, al zal dat ‘zeker niet soepeltjes’ verlopen, zeker voor property- & D&O-polissen. Ook zullen er volgens hem aan het eind van het jaar nog een aantal makelaars zijn die de rest van de tekening nog ‘bij elkaar zullen moeten schrapen’ om deze voor de volle 10% rond te krijgen.