Riskline: Post-corona plaats zakenreissector voor meerdere uitdagingen

Bedrijven staan voor meerdere uitdagingen om een reeks risico’s te beheren, waaronder klimaatverandering en milieueffecten, nu zakenreizen beginnen aan te trekken nu de beperkingen van Covid-19 wereldwijd worden versoepeld, aldus Riskline. “Extreme weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende gevolgen komen steeds vaker voor”, zegt Adam Schrader, directeur operations bij  Riskline. Griekenland, Turkije en Spanje in Europa, evenals de VS , hebben dit jaar te maken gehad met bosbranden, die reisonderbrekingen en veiligheidsproblemen hebben veroorzaakt, voegde hij eraan toe.

“Bedrijfsmanagers zullen de bestemmingen van reizigers nauwlettend in de gaten moeten houden en voorbereid moeten zijn op last-minute veranderingen”, aldus Schrader. Hij benadrukte dat het voor bedrijven van essentieel belang is om met hun werknemers te communiceren voor en tijdens reizen naar het buitenland.

De door Covid-19 opgelegde onderbreking van zakenreizen heeft ertoe geleid dat veel organisaties zich afvragen hoeveel reizen zij in de toekomst nog nodig zullen hebben. Bedrijven denken na over de impact van zakenreizen op hun eigen inspanningen om groener te zijn, en over ESG-verplichtingen. “Velen willen ervoor zorgen dat een terugkeer naar ‘business as usual’ niet gepaard gaat met een sterke toename van de uitstoot en een torenhoge CO2-footprint van het bedrijf,” aldus Schrader. Hij voegde eraan toe dat de beweging achter “doelgericht reizen” terrein begint te winnen.

Bij zakenreizen zou men wel eens kunnen overstappen op elektrische auto’s over de weg en hogesnelheidstreinen, in plaats van de snelheidsvoordelen van het luchtvervoer, aldus Riskline. Frankrijk, bijvoorbeeld, is het laatste land in Europa dat korte vluchten die door de trein kunnen worden vervangen, verbiedt. Riskline zei ook dat sommige werknemers zich meer op hun gemak zullen voelen bij het reizen dan andere. Riskline raadt bedrijven aan hun beleid en richtsnoeren aan te passen om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers te bevorderen en hun twijfels weg te nemen.

Riskline noemde ook de verkiezingen in Rusland in september als een potentieel reisrisico, omdat deze zullen leiden tot meer protectionisme en nationalistische retoriek. Tegelijkertijd is er in ontwikkelingslanden sprake van een toename van burgerlijke onrust en politieke instabiliteit als gevolg van de pandemie, wat op zijn beurt naar verwachting zal leiden tot een grotere dreiging van criminaliteit in landen waar regeringen niet in staat zijn geweest om financiële hulp te bieden tijdens de crisis, aldus Riskline