RiFD introduceert online inzicht in advieskantoren op hypotheekmarkt

Er zijn in Nederland 5.588 financiële dienstverleners die op basis van hun AFM-vergunning en vakbekwaamheidsdiploma’s mogen adviseren op het gebied van hypotheken. Voor veel van deze kantoren is hypotheekadvies niet meer dan een onderdeel in hun dienstverlening: zij zijn hier niet in gespecialiseerd. Met de introductie van het online informatiesysteem INFAS-Hypotheekmarkt (https://rifd.nl/infas-hypotheekmarkt/) heeft RiFD in kaart gebracht welke kantoren zich wél hebben gespecialiseerd in hypotheekadvies en in welk adviessegment zij zich bevinden. Er zijn ongeveer 1.900 kantoren die op regelmatige basis hypotheken doen.

Segmentatie
Binnen deze groep onderscheidt het RiFD 1.130 kantoren die aangesloten zijn bij 20 (hypotheek)franchiseketens. Dit is dus 60% van het totaal aantal hypotheekkantoren. De RegioBank-kantoren zijn hierin meegenomen. Buiten de ketens zijn er nog eens 542 kantoren die zich presenteren als gespecialiseerd hypotheekadvieskantoor. Daarnaast zijn er nog 248 grote intermediairbedrijven die beschikken over een volwaardige hypotheekadviesafdeling.Tot slot zijn er nog 15 hypotheekserviceproviders, die hun diensten aanbieden aan het intermediair.
 
Door de vele overnames en fusies, zie onze overnamemonitor (https://rifd.nl/overname-monitor/), is het voor aanbieders van hypotheken en verzekeringen moeilijk vast te stellen tot welke groep een hypotheekadviseur hoort. Daarom heeft RiFD deze partijen aan elkaar gekoppeld, zodat dergelijke verbanden zichtbaar zijn. Zo wordt ook direct inzichtelijk welke hypotheekadviseurs er nog meer in een bepaalde groep zitten. De ‘AM top 100’ is daarbij expliciet zichtbaar gemaakt.
 
 Kwaliteit hypotheekkantoren

Hypotheekadvieskantoren scoren gemiddeld hoger dan de rest van de markt. Gemiddeld is hun kwaliteitsrating een 7,4. De rest van de markt scoort gemiddeld een 7,07. Kantekening die hierbij gemaakt dient te worden is dat 18% lager dan een 6 scoort, terwijl dit voor de gehele markt 13,4% is. De kwaliteitsrating is opgebouwd uit de subscores. Zo zijn er scores voor opleiding, digitalisering, ervaring en financiële gezondheid. Daarnaast worden er nog plus- en minpunten toegekend. De specialisatie van hypotheekkantoren zorgt voor meer focus, waardoor de scores beter uitvallen dan het gemiddelde van de markt. De aansluiting bij een keten zorgt bijvoorbeeld voor goede ondersteuning op het gebied digitalisering, maar vaak ook voor hogere scores op het gebied van opleidingen.

Kwaliteitsrating          Hypotheekmarkt kantoren     Markt (exclusief

hypotheekmarkt)

Gemiddeld (incl. + en -)           7,40                             7,07 Opleidingsscore                     6,99                             6,22 Digi-score                             6,69                             5,71 Ervaringsscore                       7,94                            8,36 Financiële gezondheidsscore 8,11                            8,09

De hypotheekkantoren scoren vooral substantieel beter op het gebied van opleidingen en digitalisering. Voor opleidingen scoort een hypotheekkantoor gemiddeld een 6,99, terwijl de markt exclusief deze kantoren hier gemiddeld 6,22 op scoort. Ook de digi-score is beter: een 6,69 ten opzichte van een 5,71. De ervaringsscore is daarentegen significant lager met een 7,94 ten opzichte van een marktscore van 8,36. Dit komt doordat hypotheekkantoren veelal wat jongere kantoren zijn met jongere bestuurders. Via de website van RiFD kan per kantoor (KvK-nummer) een kwaliteitsrating-rapport worden gedownload. In dit rapport staan genoemde scores en een uitleg bij iedere score.

Hypotheekketens

“Wanneer we de ketens vergelijken met de hypotheek focuskantoren dan valt op dat deze kantoren relatief goed scoren. Kantoren die zijn aangesloten bij een hypotheekketen scoren op alle fronten beter. De grootste verschillen zitten in de scores voor opleiding en digitalisering. Daarnaast trekken de plus- en minpunten het gemiddelde van de overige hypotheekkantoren omlaag. De redenen hiervoor ligt vooral in de geringe schaalgrootte van deze kantoren”, aldus RiFD.

Kwaliteitsrating         Hypotheek ketenkantoren      Hypotheek
focuskantoor

Gemiddelde (incl. + en -)       7,58                                6,70                 Opleidingsscore             7,35                                6,42           Digi-score                             7,22                                6,11 Ervaringsscore               7,98                               7,58    Financiële gezondheidsscore 8,20                              8,14

Onder de ketens scoort De Hypotheker in z’n totaliteit het beste, met een gemiddelde score over de aangesloten kantoren van 8,6.

Topkantoren

Welke kantoren scoren nu fors boven het gemiddelde? Gekeken is naar zelfstandig werkende kantoren die niet zijn aangesloten bij een keten en niet een dochteronderneming zijn van een groot concern. Het zijn zelfstandig opererende kantoren met de focus op hypotheken.

Hypotheek focuskantoor: 1. Excellent Finance Noord-Holland B.V. (Den Helder);  2 Specialisten voor Huis- en Hypotheekadvies B.V. (Alphen a/d Rijn) en 3 Den Boer Hypotheken en Pensioenen B.V. (Krimpen a/d Lek). Nummer 1 heeft een 9,4. Aas rapportcijfer.

Hypotheek ketenkantoor:  1. Financiële Dienstverlening Snel & Partners B.V. (Winterswijk/ HypotheekCompany),  2. Hypotheken Info-Centrum Deventer B.V. (Colmschate/ Finenzo) en 3. Huis & Hypotheek Bloemendaal (Bloemendaal/ Huis&Hypotheek ). De nummer 1 heeft een 9,75 als rapportcijfer