RiFD: Forse toename aantal bedrijfsovernames in financiële dienstverlening; overnemers vormen steeds grotere clusters

Het aantal overnames van bedrijven in de sector financiële dienstverlening groeit ieder jaar fors. De overnemende partijen vormen steeds grotere clusters van bedrijven. Zij verkrijgen een snel groeiend marktaandeel. De top 100 van intermediairbedrijven vertegenwoordigt inmiddels een belang van 40%. De samenstelling van deze clusters en ook de belangen die participatiemaatschappijen in het intermediair hebben, zijn door het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) gedetailleerd in kaart gebracht.

Op basis van data van het RiFD wordt halfjaarlijks de ‘Overnamemonitor’ door BHB Dullemond opgesteld. Binnenkort verschijnt een nieuwe editie. Daarin zal onder meer te lezen zijn dat er in 2020 weer fors meer overnames zijn geweest dan in 2019. ´Dit hoge tempo van overnames – elke week vinden er wel enkele plaats – maakt de markt onoverzichtelijk. Welke bedrijven horen tot welke groep of samenwerkingsverband? Het RiFD heeft dit uitgezocht en overzichtelijk op een rij gezet. Via een licentie is deze informatie online toegankelijk gemaakt in de database INFAS-Overnamemarkt (https://rifd.nl/infas-overnamemarkt/).´

Clusters vertegenwoordigen 30% van de markt

 In een toenemend aantal gevallen vinden overnames plaats in de vorm van aandelenoverdracht. Het overgenomen bedrijf wordt daarmee onderdeel van een groep. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Veldsink, Heilbron, Heinenoord en Quintes. Achter deze groepen zitten vaak weer investeerders.

Uit onderzoek van het RiFD blijkt dat er thans 147 bedrijven zijn die drie of meer adviesbedrijven (met een AFM-vergunning) in de groep hebben. Deze clusters vertegenwoordigen met 752 bedrijven in aantallen kantoren ongeveer 12,5% van de markt. Hun bijbehorende omzetbelang schat RiFD in op meer dan 30%. Grote spelers als Rabobank, Aon, Marsh en Independer worden niet als cluster gezien, omdat zij opereren vanuit één bedrijf, met hooguit een apart volmachtbedrijf.

Adviesbedrijven in de groep Aantal Totaal

3 79 237

4 25 100

5 19 95

6-10 17 115

>10 7 205

totaal 147 752

Investeerders en samenwerkingsverbanden

Er zijn in Nederland circa tien private-equityfondsen of andere investeringsbedrijven actief in de financiële dienstverlening. Daarnaast zijn er zes verzekeraars die participeren in intermediairbedrijven of deze opkopen. Daarvan zijn a.s.r., Aegon en De Goudse de meest actieve. Deze investeerders en verzekeraars zijn de motoren achter de overnamegolf en financieren de overnames. Deze zestien grote investeerders hebben inmiddels 232 bedrijven in hun bezit. Zij vertegenwoordigen naar schatting 15% van de omzet van Nederlandse intermediairbedrijven.

Daarnaast zijn er zes grote samenwerkingsverbanden in Nederland, te weten: Licent, Connect, Immensa, Confident, Noordeloos Groep en CVB. Deze allianties vertegenwoordigen 106 adviesbedrijven. Doordat deze samenwerkende kantoren vaak wat groter dan gemiddeld zijn, vertegenwoordigen zij ongeveer 4% van de adviesomzet.

AM publiceert jaarlijks de AM top 100. Het merendeel van deze bedrijven heeft meerdere kantoren in hun groep zitten. Het RiFD heeft al deze bedrijven in kaart gebracht. In totaal zijn 425 advieskantoren verbonden aan de AM top 100. Die top 100 vertegenwoordigt naar schatting 40% van de intermediaire markt. Alle zestien grote investeerders zien we terug in de top 100.