Rabobank sluit helft filialen om winst op peil te houden

De lage rente, veranderend klantgedrag en corona nopen Rabobank tot een nieuwe reorganisatie, waarbij het mes stevig in het kantorennetwerk gaat. Door het aantal filialen verder in te krimpen en de aansturing van lokale banken nog meer te centraliseren hoopt de bank de winst op peil te houden en beter grip te krijgen op de risico’s. Eerdere ingrijpende veranderingen in de coöperatieve structuur hebben de kosten wel teruggedrongen, maar de inkomsten onvoldoende opgekrikt.Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die het FD in handen heeft. De nieuwste plannen, bankieren 3.5 gedoopt, zijn volgens de directie hard nodig om in te kunnen spelen op de vele uitdagingen die op banken afkomen.

“Uit de nieuwe organisatiestructuur komt geen hogere winstdoelstelling rollen’, zegt topman Wiebe Draijer in een toelichting. ‘Maar door de daling van de rente lopen de inkomsten terug. Dat moet wel worden opgevangen door onze klanten efficiënter te bedienen. Dat kan niet meer met hetzelfde aantal kantoren. En dat hoeft ook niet. We zijn waar onze klanten zijn en komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een winkel, festival of bibliotheek. “

Het aantal lokale bankkantoren gaat in de plannen terug van 89 naar 71. Het aantal filialen— waarvan een lokale bank er meerdere kan hebben — slinkt de komende jaren naar 100 tot 150. Dat is een halvering van de 335 filialen die Rabobank voor het uitbreken van de coronapandemie nog had.De meeste bankzaken gebeuren door corona tegenwoordig digitaal. Ook andere banken zoals ING sluiten in hoog tempo vestigingen. Er zullen ook banen verdwijnen bij Rabobank, maar de topman verwacht dat het merendeel van de mensen op een andere plek binnen de bank aan het werk kan.

Achilleshiel

De reorganisatie hinkt op twee gedachten: de bank wil lokaal goed zichtbaar blijven, dicht op de klanten zitten. Dat onderscheidt de coöperatieve bank immers van andere banken. Tegelijkertijd moet ook Rabobank steeds efficiënter opereren.Hoge kosten zijn al lange tijd de achilleshiel van de bank. Om een euro te verdienen, moest Rabobank vorig jaar bijna 64 cent aan kosten maken (de zogeheten cost-income ratio). Dat is een stuk meer dan de 57 cent van ING en ook meer dan de 61 cent van ABN Amro over dat jaar.

Ook de winstgevendheid blijft ruim achter bij die van concurrenten. Rabobank maakte in 2019, een jaar van economische voorspoed, slechts 5,3% rendement op eigen vermogen. ING boekte in dat zelfde jaar een rendement van 9,4% en ABN Amro 10%. Door de coronapandemie staat de winst alleen maar meer onder druk.Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan dienstverlening, risicobeheersing en klantonderzoek. Het is lastig om het vakmanschap van lokale kantoren op peil te houden, schetst de bank in de documenten.

Meer groei

Die uitdagingen vragen ook om een andere organisatiestructuur, stelt Draijer. Kennis en mankracht wordt straks gebundeld in veertien regionale hubs, zogeheten kringen. Daar komen medewerkers van vier tot zes lokale banken samen per expertisegebied, zoals kredietverlening aan het mkb, verzekeringen of hypotheken. Die medewerkers worden vervolgens per project of klant ingezet bij een van de lokale banken.

Rabobank hoopt zo meer commerciële groei te realiseren op thema’s die de bank belangrijk vindt, zoals de energietransitie. ‘Daarmee bouwen we aan de verbetering van i in de cost-income ratio’, aldus de bank in de stukken.Op 8 oktober presenteerde de directie de plannen voor het eerst aan de Algemene Ledenraad tijdens een online bijeenkomst. Ze zijn nog niet breed binnen de organisatie gedeeld. Als alles volgens plan verloopt, worden ze vanaf april volgend jaar doorgevoerd.

Bron FD