QBE dringt er bij Britse bouwbedrijven op aan om ‘actie te ondernemen’ nu de winstgevendheid onder druk staat


Verzekeraar QBE dringt er bij Britse bouwbedrijven op aan om ‘actie te ondernemen’ vanwege de winstgevendheidsproblematiek. Nu is het tijd om actie te ondernemen om verstoringen te beperken en de winstgevendheid te beschermen”, zegt QBE International Construction Portfolio Manager Andy Kane, die wil dat bouwbedrijven in Groot-Brittannië de stappen nemen die ze kunnen nemen om winstgevend te blijven ondanks de impact van problemen met de toeleveringsketen.

‘Supply Chains and the UK Construction Sector’, een zes pagina’s tellend rapport van QBE Business Insurance in samenwerking met Oxford Economics en Control Risks, stelt vast dat de bouwproductie in de eerste drie kwartalen van 2023 waarschijnlijk zal dalen. Volgens het rapport is de grootste beperkende factor voor de bouwactiviteit in het land een tekort aan materialen. In een enquête die Opinium in samenwerking met QBE in februari heeft uitgevoerd, zei 89% van de respondenten die te maken hebben met problemen in de toeleveringsketen dat zij een tekort aan materialen ervaren.

Andere bevindingen zijn de volgende:

  • 59% van de bouwbedrijven die vorig jaar werden getroffen door problemen met de toeleveringsketen, ziet voorheen winstgevende projecten als niet langer winstgevend;
  • 85% zei dat de kosten voor de invoer van materialen het afgelopen jaar sneller zijn gestegen dan de inflatie;
  • 83% heeft in de afgelopen 12 maanden een probleem gehad met hun toeleveringsketen.

“Bouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben sinds het begin van de pandemie te maken gehad met een voortdurend tekort aan materialen en een verstoring van de toeleveringsketen”, aldus Kane. “Het is dan ook geen verrassing dat de meerderheid van de ondervraagde bedrijven verstoringen heeft ondervonden die uiteindelijk hun winstgevendheid hebben aangetast.Aangezien deze uitdagingen het grootste deel van 2023 zullen aanhouden, is het nu tijd om actie te ondernemen om verstoringen te beperken en de winstgevendheid te beschermen. Er zijn stappen die leiders in de bouwsector kunnen nemen om het risico van hun toeleveringsketen te beperken. Dit omvat een verschuiving van het ‘just in time’-aanvoerketenmodel van de afgelopen jaren naar een ‘just in case’-aanvoerketen.”

Andere in het rapport genoemde stappen zijn het gebruik van technologie om automatisch voorraden te bestellen wanneer de voorraad onder een bepaald punt komt, diversificatie van de inkoop om relaties op te bouwen met een aantal leveranciers en de overweging om een kostenescalatieclausule op te nemen in toekomstige contracten om de mogelijkheid te bieden de kosten te delen als deze oncontroleerbaar stijgen.Hoewel veel bedrijven reageren op de uitdagingen, blijkt uit de enquête van QBE dat 18% op geen enkele manier heeft gereageerd. Enkele stappen die intussen zijn genomen, zijn het opzetten van robuuste controlesystemen voor voorraden en leveranciers en het aanhouden van grotere voorraden van strategisch belangrijke materialen.