Pensioenuitvoerders starten met overdragen ‘oude’, kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders kunnen beginnen met de waardeoverdracht van kleine pensioenen die in het verleden (voor 1 januari 2018) zijn ontstaan. Het samenvoegen van pensioenen zorgt voor lagere uitvoerings- en administratiekosten en zorgt dat het pensioen over minder potjes is verdeeld. De planning van de automatische overdracht van kleine pensioenen is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. 

Pensioenuitvoerders (verzekeraars, pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen) hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afspraken gemaakt over de planning van de overdracht, waarmee grofweg 2 miljoen kleine pensioenaanspraken gemoeid zijn. Een klein pensioen is een uitkering tot 503,24 euro bruto per jaar.

Communicatie

Deelnemers worden in elk geval door hun huidige pensioenuitvoerder geïnformeerd wanneer hun aanspraken worden overgedragen. De overdracht gaat automatisch naar de uitvoerder die verantwoordelijk is voor de lopende pensioenopbouw. Als er geen pensioenopbouw plaatsvindt, blijft het kleine pensioen staan.

Startdatum

Het is voor uitvoerders niet verplicht om mee te doen aan de actie. In totaal doen 164 van de 232 uitvoerders mee. In het afgelopen anderhalf jaar zijn de ‘nieuwe’, kleine pensioenen al samengevoegd. Nu worden de bestaande kleine pensioenen toegevoegd. Vanaf 1 april 2021 zullen de eerste uitvoerders starten met het overdragen van hun kleine pensioenen uit het verleden. Het systeem van automatische waardeoverdracht is een initiatief van de pensioenkoepels (de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars).

Waardeoverdracht in de praktijk
Wil je meer weten over hoe de waardeoverdracht van kleine pensioenen in de praktijk werkt? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen.

Bron Verbond: