Pensioenfonds NIBC en De Nationale APF tekenen contract

De pensioenregeling voor werknemers van NIBC Bank en alle opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds NIBC worden per 1 augustus 2021

ondergebracht bij De Nationale APF, onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank. Vandaag tekenden Leendert Punt en Judith Jansen namens Pensioenfonds NIBC en Bart Onkenhout en Roel Knol namens De Nationale APF het contract om de overdracht te bevestigen.

“Kwaliteit pensioenuitvoering voor langere termijn gewaarborgd”

Leendert Punt, voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds NIBC: “Door toenemende wet- en regelgeving en mogelijke complexiteit gerelateerd aan de overgang naar een nieuw pensioenstelsel zag het bestuur van Pensioenfonds NIBC steeds meer uitdagingen om zelfstandig door te gaan. Sinds medio 2019 hebben we om die reden mogelijke scenario’s voor de toekomst van Pensioenfonds NIBC onderzocht. In deze periode zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de overdracht naar De Nationale APF het beste aansluit bij de belangen van al onze deelnemers. De CDC-pensioenregeling en alle aanspraken gaan ongewijzigd over naar Kring B van De Nationale APF. Met deze overstap is de kwaliteit van de uitvoering voor de langere termijn gewaarborgd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het pensioen van onze deelnemers bij De Nationale APF, een partij die wij de afgelopen periode hebben leren kennen als deskundig, professioneel en betrokken, in goede handen is.“

“Hoogwaardige dienstverlening in een toekomstbestendige multi-cliënt kring”

Margreet Teunissen, bestuursvoorzitter van De Nationale APF: “Wij zijn ontzettend blij met NIBC als nieuwe klant en heten onze nieuwe deelnemers van harte welkom. Wij bieden hen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in deze multi-cliënt kring. Pensioenfonds NIBC maakt net als De Nationale APF gebruik van de diensten van AZL en NN IP, waardoor de overgang van de dienstverlening naar De Nationale APF soepel zal verlopen. Onze nieuwe multi-client Kring B maakt hiermee een mooie start. Persoonlijk en toekomstgericht; wij brengen het samen.”