Overstromingsschade Duitsland loopt op richting €5,5 miljard

De kosten van de rampzalige overstromingen die midden juni het zuiden en westen van Duitsland hebben geteisterd, zullen waarschijnlijk de bovengrens van de ramingen bereiken en de verzekeraars ongeveer 5,5 miljard euro kosten, aldus Jörg Asmussen, algemeen directeur van de Duitse Verzekeraarsorganisatie GDV. De vereniging hield aanvankelijk rekening met een schadepost tussen 4,5 en 5,5 miljard euro. Maar op basis van het bewijsmateriaal over schadeclaims tot nu toe verwachten ze nu dat het schadebedrag in de buurt van de bovengrens zal liggen.

De vereniging zei dat Duitse verzekeraars al voor 700 miljoen euro aan voorschotten hebben betaald.”De verzekeraars werken al weken op volle toeren om de slachtoffers van de overstromingen snel hulp te bieden. Intussen hebben ze miljoenen aan voorschotten overgemaakt. Het aantal gemelde schadegevallen is intussen opgelopen tot ongeveer 190.000″, aldus het in Berlijn gevestigde GDV.Van de in totaal 700 miljoen euro die tot dusver zijn uitbetaald, is ongeveer 500 miljoen euro bestemd voor schade in de particuliere sector, zoals woongebouwen, huishoudelijke artikelen en voertuigen. De overige 200 miljoen euro is toe te schrijven aan zakelijke risico’s. De schade was bijzonder groot in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen, maar ook in Beieren en Saksen.

 Asmussen zei dat verzekeraars snel handelen om de mensen in nood te helpen.”Het blijft belangrijk dat de mensen in de getroffen gebieden snel worden geholpen. Daarom hebben de registratie van schadeclaims en snelle eerste betalingen op dit moment prioriteit. Het duurt niet lang om facturen en kwitanties op te zoeken, in plaats daarvan zijn er forfaitaire voorschotten van de verzekeraar”. Hij voegde eraan toe dat een aantal verzekeraars hulpfondsen hebben opgezet voor de getroffenen en vaak naast materiële hulp ook psychologische hulp bieden.

“In totaal verwachten we ongeveer 190.000 claims voor de particuliere en commerciële sector,” zei Asmussen. Daarvan zijn er ongeveer 160.000 in de particuliere sector en 30.000 in de commerciële sector.In Noordrijn-Westfalen zijn ongeveer 135.000 schadegevallen geregistreerd, waarvan 21.000 voor commerciële risico’s. Er zijn voorschotten van bijna 400 miljoen euro uitbetaald, waarvan 100 miljoen euro voor zakelijke risico’s.

In Rijnland-Palts zijn ongeveer 33.000 schadegevallen geteld, waarvan 4.000 zakelijke  risico’s. In deze regio hebben de verzekeraars voor 275 miljoen euro aan voorschotten uitbetaald, waarvan 70 miljoen euro voor zakelijke  risico’s. “Deze cijfers zijn een duidelijk teken dat het merendeel van de ernstige schadegevallen zich mogelijk in Rijnland-Palts heeft voorgedaan”, aldus de GDV.

De overige 20.000 schadegevallen deden zich voor in de rest van Duitsland, voornamelijk in de deelstaten Beieren en Saksen.De GDV voegde eraan toe dat de recente overstromingen eens te meer duidelijk maken hoe belangrijk het is zich te beschermen tegen natuurrampen zoals zware regenval en overstromingen.Daarom is het ook belangrijker dan ooit dat de verzekeringssector de dekking tegen natuurrampen doeltreffender verkoopt en de penetratiegraad boven het huidige niveau van 50% optrekt, aldus het GDV.

Het is dan ook geen verrassing dat er na deze overstromingen in Duitsland stemmen opgaan voor de invoering van een meer gestructureerd, door de overheid gesteund en verplicht verzekeringssysteem voor natuurrampen.

In een eerdere verklaring zei Asmussen dat hij voorzichtig was met het debat over verplichte verzekering. “Als een enkel instrument wijzen wij het af omdat het de stimulans wegneemt om zich te verzekeren tegen overstromingen en andere extreme weerrisico’s,” zei hij.Volgens hem Asmussen kan een verplichte verzekering niet de kosten op zich nemen van een gebrek aan aanpassing aan de klimaateffecten. In plaats daarvan moet de nadruk liggen op risicobeperking en schadepreventie. “In het beste geval zou het zinvol zijn als het zou worden geïntegreerd in een nieuw totaalconcept voor ruimtelijke ordening, bouwplanning en rampenbescherming,” zei hij.