Overnamemonitor Verzekeringsmarkt eerste helft 2021: Grote veranderingen in de keten van verzekeringsintermediair; Dealwaarde overnames tussen intermediairbedrijven voor het eerst boven de 1 miljard euro

Over de eerste helft van 2021 zet de trend binnen het verzekeringsintermediair zich voort en is wederom een toename in het aantal transacties waarneembaar. Hierbij neemt ook de omvang van de deals toe, dit met grote gevolgen voor de verzekeringsketen. “Het grote aantal deals én dealvolume duidt op een consolidatieslag binnen het intermediair waarbij een aantal partijen in groot tempo kleinere (onafhankelijke) tussenpersonen opkoopt en bundelt, dit met een toenemende marktconcentratie als gevolg. De overnames in het verzekeringsintermediair over het eerste halfjaar van 2021 liggen voor het eerst boven de 1 miljard; een verviervoudiging ten opzichte van H2-2020. De sterke overnamedynamiek heeft haar weerslag op de verhoudingen binnen deze markt”, zo blijkt uit de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H1-2021 die BHB Dullemond Overnames en Advies B.V deze week uitbracht.

133 transacties, dealwaarde ruim 1,1 miljard euro  

In de eerste helft van dit jaar hebben er op de Nederlandse verzekeringsmarkt 133 fusie- en overnametransacties tussen intermediairbedrijven plaatsgevonden. Dan zijn er minder dan de 158 in de tweede helft van 2020 en twee meer dan de 131 in de eerste helft van het vorig jaar. Daarentegen is de hiermee gemoeide dealwaarde gigantisch gestegen en voor het eerst uitgekomen boven de 1 miljard euro, zo blijkt uit de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H!-2021 van BHB Dullemond.

De overschrijding van de historische miljardengrens is volgens de onderzoekers grotendeels toe te schrijven aan de fusie tussen Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep, waaraan BHB een waarde heeft toegekend van 750 miljoen euro.  De onderzoekers registreerden in de eerste helft van dit jaar acht overnametransacties boven de 10 miljoen euro met een totale waarde van 934,3 miljoen euro tegen 4 in zowel de tweede als de eerste helft van 2020. Daarnaast waren er 15 transacties (6 in zowel 1e als 2e helft 2020) tussen de 5 en 10 miljoen euro (totale dealvalue  105,1 miljoen euro), 24 (28 resp. 22) transacties tussen de 1 en 5 miljoen euro (dealwaarde 50,9 miljoen euro), 35  (38 resp. 38) transacties met een waarde tussen de 250.000 en 1 miljoen euro (dealvalue 22,7 miljoen euro) en 51 (69 resp. 61) transacties tot 250.000 euro (dealwaarde 12,6 miljoen).

NN-Heinenoord

De toenemende concentratie heeft niet alleen impact op de eigen markt van het verzekeringsintermediair maar ook op de keten van Verzekeraar – Intermediair – Klant. Het grotere en machtigere intermediair zoekt steeds vaker over de grens naar verzekeraars om de eigen positie te versterken. “De aangekondigde overname van Heinenoord door Nationale-Nederlanden laat zien dat de verzekeraars met argusogen naar deze ontwikkeling kijken. Daar waar het eerst (vrijwel) alleen de private-equity partijen waren die zich in het intermediair mengden, zien we nu ook in toenemende mate verzekeraars die hun positie veilig proberen te stellen door belangen in het intermediair te verwerven.”, aldus Edwin Bosma, managing partner van BHB Dullemond.

Gevolgen voor de klant

Het sinds jaar en dag bestaande spanningsveld tussen intermediair en verzekeraar werd in het verleden gedomineerd door de almachtige verzekeraars die het speelveld voor het intermediair bepaalden. Het (veelal) kleine intermediair had de facto weinig invloed. Door de komst van het grotere en sterkere intermediair verschuift deze machtspositie van de verzekeraars naar het grotere intermediair.

Bosma: “Ten opzichte van de situatie met een klein, afhankelijk intermediair hoeft de klant niet per se slechter af te zijn. Het krachtige intermediair zal vooral proberen zich richting de verzekeraars in een gunstigere positie te manoeuvreren. Het is daarmee niet onze verwachting dat de nieuwe status quo tot een daling van de premies zal leiden. Een belangrijk aantal spelers vindt hun oorsprong niet in het verzekeringswezen maar zijn door Private Equity gefinancierd en zullen hun eigen economisch belang binnen hun investeringshorizon voorop stellen.” Daarentegen zijn er op termijn ook mogelijk positieve effecten. Doordat het intermediair over de grens op zoek gaat naar andere verzekeraars ontstaat er mogelijk een verbreding van het aanbod voor de zakelijke markt.

Internationalisering zet voort

Het is hiermee ook de internationalisering van de (Nederlandse) verzekeringsmarkt die doorzet. Niet alleen het intermediair is veelal gefinancierd door internationale (private equity) spelers, maar het grotere intermediair brengt via haar volmachten steeds meer zaken onder bij buitenlandse verzekeraars. De mogelijkheden die buitenlandse verzekeraars (met bonusstructuren en incentives) bieden geeft het intermediair in Nederland een extra motivering om over de grens te kijken. Door deze internationalisering lijkt de consolidatieslag dan ook nog lang niet ten einde te komen.

Zie hier voor het volledige rapport: https://www.bhbdullemond.nl/uploads/overnamemonitor/Overnamemonitor_Verzekeringsmarkt_H1-2021.pdf.

Edwin Bosma