Overnamemonitor BHB Dullemond en RiFD: Overnames in assurantiemarkt overstijgen elke andere sector


De consolidatieslag, die een aantal jaren geleden in de intermediaire adviessector in gang is gezet, zet zich – ondanks de coronacrisis – gewoon door en steekt met kop en schouders boven de rest van de Nederlandse MKB-overnamemarkt uit. Dat blijkt uit de Overnamemonitor over de maanden januari tot en met juni 2020, die BHB Dullemond in samenwerking met het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) heeft opgesteld.

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben zich 131 (verkoop)transacties bij advieskantoren voorgedaan. Op een totaal va 6.000 kantoren betekent dit op jaarbasis een mutatiegraad van 4%. De totale dealwaarde van deze transacties bedroeg 218,75 miljoen euro. Bijna de helft (46%) van alle transacties waren klein van omvang: 0 tot 250.000 euro. Daarnaast ging het in 29% van de transacties om een dealwaarde tussen de 250.000 en 1 miljoen euro, bij 17% tussen de 1 en 5 miljoen euro, bij 5% tussen de 5 en tien miljoen euro en bij 3% (4 deals om een dealwaarde van meer dan 10 miljoen euro.. De gemiddelde dealwaarde bedroeg 1,67 miljoen euro, wat lager is dan in 2019 (2,78 miljoen euro).

Een op de vijf deals (21%) hebben betrekking op bedrijven in Noord-Holland en deze zijn goed voor maar liefst 37% van de totale dealwaarde. Op de tweede plaats qua aantallen deals komt Gelderland (17%) en Zuid-Holland (16%) op plek 3; qua waarde eveneens Gelderland op de tweede plaats (16%), gevolgd door Limburg (14%).


Interessante markt

De IT-markt is volgens de onderzoekers de afgelopen jaren een zeer interessante markt geweest voor investeerders. “De assurantiemarkt bleef daarbij lange tijd onder de radar omdat het, zeg maar, een veel minder sexy business is. Maar omdat de IT-markt de laatste jaren voor investeerders minder rendabel is geworden, zijn zij op zoek gegaan naar een soortgelijke ‘recurring’ business. Investeerders zien inmiddels dat er veel potentieel is voor consolidatie binnen de assurantiemarkt. Er zijn in Nederland circa 6.000 assurantie-intermediairs actief. Velen daarvan zijn relatief klein en onder de eigenaren is sprake van vergrijzing, dus vatbaar voor verkoop.”

Waardecreatie door multiple-arbitrage

Met name private-equitypartijen zien in de assurantiemarkt een aantrekkelijk verdienmodel omdat er gebruikgemaakt kan worden van het zogeheten ‘multiple-arbitrage’. Door het acquireren van relatief kleinere assurantiekantoren voor een lage multiple, kan eenvoudig financiële waarde worden gecreëerd. De overgenomen portefeuille kan namelijk worden toegevoegd aan een grotere portefeuille, die op termijn voor een hogere multiple doorverkocht (‘doorrollen’) kan worden.

De Brookz Overname Barometer van H1-2020 laat zien dat de multiple in de IT-dienstverlening dit jaar is gestegen met 0,05 naar gemiddeld 6,45 en spant de kroon met de hoogste multiple in de Nederlandse MKB- fusie- en overnamemarkt. “Op basis van onze marktkennis en de deals waarbij BHB Dullemond betrokken zijn (geweest), constateren we dat de kopers van assurantie-intermediairs bereid zijn een veel hogere EBITDA-multiple te betalen. Zo wordt er bij kleinere deals van onder de 1 miljoen euro vaak een EBITDA-multiple tussen de 6 en 8 gehanteerd. Voor grotere assurantiebedrijven ligt deze multiple nóg hoger: maar liefst tussen de 10 en 15”, aldus BHD Dullemond en RiFD.

“Ook zien we een sterke opkomst van buitenlandse private-equitypartijen die investeren in de Nederlandse assurantie-intermediairsmarkt. Voor deze partijen is de Nederlandse assurantiemarkt aantrekkelijk, omdat zij de bakermat van de verzekeringsbusiness is en ten opzichte van andere Europese landen nog altijd de meest innovatieve en vooruitstrevende assurantiemarkt. Five Arrows [UK] en Söderberg & Partners [Zweden] (waarbij het gaat om minderheidsbelangen) en Aquiline [USA] zijn hier voorbeelden van.”


Outlook 2020/2021: ‘Oorlogskas’ van 1 miljard voor overnames in de assurantiemarkt


De cijfers van 2020 liggen op dit moment iets onder die van 2019. Wij zien dat enkele middelgrote en grotere deals wat vertraging hebben opgelopen. Kopers hebben een pauze en een closer look genomen om de potentiële gevolgen van Corona nader te analyseren. Enkele partijen hebben diepgaander dan normaal tijdens het boekenonderzoek analyse gedaan op branchecodes (SBI) om de mogelijke impact van Corona te voorspellen. Ondanks deze vertraging ligt het in de verwachting dat het aantal overnames in 2020 niet ver van 2019 af zal liggen dan wel dit zal overstijgen. Dit vanwege het aantal deals dat op dit moment in de pijplijn zit en dit jaar nog gaat closen. Maar ook omdat er meer dan tien grote partijen zijn die ieder over een ‘oorlogskas’ van boven de EUR 100 miljoen beschikken waarmee dit jaar en volgend jaar nog overnames in de assurantiemarkt gedaan gaan worden.