Oscar Bus en Hans Gorrée (VolkerWessels): “Vooralsnog niet overtuigd dat consolidaties in de makelaardij voor ons als klant voordelen bieden”

Wij zijn vooralsnog niet overtuigd dat de consolidaties in de makelaardij voor ons als klant voordelen zullen hebben, en houden – in ieder geval op korte termijn – rekening met het tegendeel”. Dat is in één zin samengevat de reactie van van Oscar Bus en Hans Gorrée, de huidige en voormalige  directeur van de afdeling Corporate Risk & Insurance bij VolkerWessels, op de vraag hoe zij als klant , tegen de consolidatietrend bij makelaars en verzekeraars aankijken.

“De recent waarneembare consolidatietrend heeft vooralsnog voor ons als klant geen evidente voordelen, wel een aantal mogelijke zorgen”, stellen Bus en Gorrée. Zij wijzen daarop op een aantal zaken, waaronder de inkrimping van het personeelsbestand. “In persberichten wordt hier specifiek over gerept. Wat betekent dit voor beschikbare tijd voor individuele klanten? Specifieke zorg is dat er vooral gesneden gaat worden in back office – , schade – en sluiterpersoneel, en minder in de commerciële groep, terwijl het juist die eerste groep is die voor klanten de meeste waarde toevoegt.  Bovendien is het nog onzeker voor welke goede mensen deze consolidaties reden zijn om te vertrekken bij Marsh/JLT respectievelijk AON/WTW. Enige onrust is te verwachten.”

  •  

Consolidatie betekent volgens de beide risk & insurance-specialisten  logischerwijs minder concurrentie en derhalve  geen voordeel voor de klant. “Wij zien onvoldoende bewijs in de praktijk van de premisse dat schaalgrootte leidt tot meer voortvarendheid in discussies met verzekeraars, bij schade of anderszins. Integratie van bedrijven is ingewikkeld en kost tijd. Er zal veel vergaderd en afgestemd worden en al  deze tijd kan niet aan klanten besteed worden”, aldus Bus en Gorrée, volgens wie daarnaast “klanten  nu gedwongen worden een innige samenwerking met de Big Two af te wegen tegen alternatieven zoals bijvoorbeeld niche brokers, zwaardere inzet van instrumenten als een captive, e.d.”