Onderzoek Verisk: Wereldwijde jaarlijkse schadelast door extreme gebeurtenissen voor verzekeraars gemiddeld meer dan $ 120 miljard


Verisk Extreme Event Solutions heeft zijn Global Modeled Catastrophe Losses Report voor 2022 gepubliceerd, waarin de belangrijkste financiële verliescijfers op basis van zijn nieuwste reeks catastrofemodellen worden beschreven. Verisk schat dat rampen wereldwijd op jaarbasis gemiddeld ongeveer $123 miljard aan verzekerde schades zullen veroorzaken, vergeleken met een gemiddelde van $74 miljard aan werkelijke schades in de afgelopen 10 jaar.  

“De belangrijkste factor die de toegenomen catastrofeschades van de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, is de stijging van de riskexposure  en de vervangingskosten”, aldus Bill Churney, president van Verisk Extreme Event Solutions. “Beide zijn het gevolg van de voortdurende bouw in gebieden met een hoog risico en de hoge inflatie die de reparatie- en herbouwkosten opdrijft. Daarom is het belangrijk dat verzekeraars hun risico’s regelmatig opnieuw beoordelen, vooral in de meest kwetsbare stedelijke en kustgebieden. Het actualiseren van de vervangingswaarden van onroerend goed die in catastrofemodellen en andere processen worden gebruikt, draagt bij tot een beter geïnformeerde kijk op het risico.”

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de onzekerheid en de natuurlijke variabiliteit van de wereldwijde catastrofeschades. De huidige periode van vijf jaar met werkelijke schades volgt onmiddellijk op een periode van tien jaar met lagere schadeniveaus, die werden benadrukt door minder schadeveroorzakende orkanen in het Atlantische bekken. Veel grotere jaren van verzekerde schades en zullen zich waarschijnlijk voordoen in de huidige klimaatomstandigheden, en hoewel klimaatverandering bijdraagt aan de toename van catastrofeverliezen, is dit in mindere mate dan de groei van het aantal en de waarde van blootgestelde eigendommen.

De modellen van Verisk schatten een kans van meer dan 40% op een gemiddelde schade over vijf jaar van meer dan 100 miljard dollar, wat betekent dat de afgelopen vijf jaar niet als ongewoon moeten worden beschouwd. De modellen van Verisk tonen ook minstens 50% kans op één jaar in het volgende decennium met verzekerde schades  van meer dan 200 miljard dollar. “Alle rampen kunnen bijdragen tot schades, of het nu gaat om één grote gebeurtenis, een opeenstapeling van kleinere gebeurtenissen of een combinatie daarvan. Zoals dit rapport aantoont, kunnen de modellen van Verisk de omvang van de recente verliezen goed weergeven, maar geven ze ook aan dat jaren van extremere schades mogelijk zijn”, aldus Dr. Jayanta Guin, executive vice president en chief research officer van Verisk Extreme Event Solutions. “We blijven investeren in catastrofemodellen die een wereldwijd en uitgebreid beeld geven van de complexe aard van risico’s vandaag de dag en van het nabije klimaat.”

De editie 2022 van het Global Modeled Catastrophe Losses-rapport baseert zijn wereldwijde schadecijfers op de nieuwste suite catastrofemodellen van Verisk, inclusief updates die in de loop van 2022 zijn uitgebracht en bijgewerkte databases met blootstelling van de industrie (IED’s) over de hele wereld.Download het rapport 2022 Global Modeled Catastrophe Losses hier: https://bit.ly/GlobalEP2022.