Onderzoek KPMG: Samengaan van zorgverzekeraars op termijn waarschijnlijk door druk

Consumenten kiezen hun zorgverzekeraar op basis van premiekosten en stappen makkelijk en snel over, zo blijkt uit KPMG-onderzoek. Om aantrekkelijk te blijven voor de consument en de premiestijging te beperken, hebben zorgverzekeraars de afgelopen jaren hun financiële reserves ingezet en maken zij nauwelijks marge op de basisverzekering. Grotere zorgverzekeraars zijn beter in staat hun administratieve kosten te drukken, waardoor zij een voordeel hebben ten opzichte van kleinere zorgverzekeraars. Gelet op de beperkte marges verwacht KPMG dat op termijn zorgverzekeraars zullen samengaan.

De kosten van zorgverzekeraars zijn de laatste harder gestegen dan de premies. David Ikkersheim, partner Healthcare bij KPMG, zegt hierover: “De marges zijn zeer smal omdat consumenten kritisch naar de hoogte van zorgpremie kijken. Verder hebben zorgverzekeraars moeite om zich te onderscheiden op kwaliteit van de zorginkoop, mede ten gevolge gebrekkige kwaliteitsinformatie vanuit zorgaanbieders en een verplichting vanuit wetgeving om ook niet gecontracteerde zorg deels te vergoeden. Hierdoor is er sprake van een commodity markt, waarbij verzekerden primair kiezen op prijs.”

Schaalvoordeel

Grote verzekeraars zijn minder harder geraakt door deze ontwikkeling vanwege schaalvoordelen. De beheerskosten van de vier grootste verzekeraars (Achmea, VGZ, VZ en Menzis) zijn de laatste jaren gedaald, terwijl dit niet het geval is geweest bij de kleinere verzekeraars (DSW, ASR, ZZ, ONV en Salland). Gemiddeld genomen zijn de financiële reserves van zorgverzekeraars de afgelopen jaren met 2% gedaald.

Rutger Hagendoorn, verantwoordelijk voor de verzekeringssector van KPMG’s Strategy and Operations-praktijk, verwacht overnames binnen de zorgverzekeringssector. Hij zegt hierover: “In de verzekeringsmarkt is al langer een fusiegolf slag gaande. Doordat kleine verzekeraars op de lange termijn niet met grote verzekeraars op prijs kunnen concurreren, verwacht ik een soortgelijke ontwikkeling binnen de zorgverzekeringssector”.

Sinds 2018 wordt vooral op de basisverzekeringen steeds meer verlies geleden; bijna alle verzekeraars leden in 2022 verlies op dit gebied. Dit verlies werd (deels) gecompenseerd door opbrengsten uit de aanvullende verzekeringen, waarop vaak wel winst is gemaakt in 2022.

Strategisch nadeel

Met het risicovereveningsmodel worden zorgverzekeraars die meer verzekerden hebben met hoge zorgkosten, financieel gecompenseerd. Niet alle zorgverzekeraars komen echter gelijk uit de compensatie; bijna de helft van de zorgverzekeraars boekt na compensatie alsnog negatieve resultaten per verzekerde. Met name kleinere zorgverzekeraars met een niet gemiddelde populatie lopen het risico op onder- of overcompensatie, ook dit kan een overweging zijn voor schaalvergroting.