Onderzoek DAS : drie van de vijf ondernemers heeft persoonlijk last van zakelijke juridische problemen


Ongeveer de helft van het mkb heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met juridische problemen. De  problemen hebben vaak te maken met klanten en leveren financiële zorgen en stress op. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos dat juridisch dienstverlener DAS eind 2020 heeft laten uitvoeren onder 483 zzp’ers en mkb-bedrijven tot 20 werknemers.

Daaruit komt verder naar voren dat drie van de vijf ondernemers ook persoonlijk last hebben van de juridische problemen. Bijna tweederde van de respondenten (64%) geeft aan zelf stress te hebben ondervonden, 33% geeft aan er slecht door te hebben geslapen, bij 21% leidde een en ander tot impact op zijn of haar privérelaties (met vrienden en familie) en bij 17% tot financiële gevolgen voor de privésituatie.

Gevolgen conflict vooral financieel

Een andere uitkomst Daaruit komt onder meer voren dat  ondernemers de meeste juridische problemen hebben met klanten: 40. Op de tweed plaats volgens werknemers met 33%, gevolgd door leveranciers met 29% en 8% met de AVG. Een van de vijf respondenten noemt een andere oorzaak voor de problemen. De gevolgen van de juridische problemen zijn hoofdzakelijk financieel. Dat geeft 70% van de ondernemers aan. De niet-financiële problemen hebben volgens de onderzoekers vooral invloed op de sfeer, de dagelijkse gang van zaken en het voortbestaan.

De onderzoekers noemen het opvallend dat ondernemers geen zakelijke conflicten verwachten door corona. “Dit heeft dus nauwelijks invloed op het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering,” zegt Esther Jelsma, directeur Sales bij DAS. “We zien wel een verschil in perceptie en de praktijk. De coronacrisis zorgt bij ons namelijk wel voor een toename in vragen en meldingen, vooral over het arbeids- en het contractuele recht”.

Eigen kennis is ontoereikend
Daarnaast blijkt dat ondernemers minder juridische kennis hebben dan gewenst. Ondernemers geven zich zelf gemiddeld een 5,7. Van de ondervraagde ondernemers geeft 42% zichzelf een onvoldoende en 62% een cijfer tussen de ‘1’ en de ‘6’. Daarnaast geeft ruim een derde (36%) zichzelf een ‘7’ of ‘8’als rapportcijfer en slechts 2% een ‘9’ of een ‘10’.  Verder valt op dat ze zeer betrokken zijn bij juridische vraagstukken, maar  er weinig tijd aan besteden.

De realiteitszin over (het gebrek aan) de eigen kennis  komt ook bij een andere vraag tot uiting. MKB-ers twijfelen namelijk of zij juridisch alles op orde hebben, waarbij zij vooral onzeker zijn op het gebied van de algemene  en leveringsvoorwaarden. Drie procent dat antwoordt zowel de algemene als leveringsvoorwaarden niet op orde te hebben en 29% resp 27% is daarover onzeker. De meerderheid van de MKB-ers – 68% resp 70% – is derhalve van mening dat  hun algemene en leveringsvoorwaarden op orde zijn. Overigens vinden ook zzp-ers dat zij hun juridische zaken op orde hebben.

Behoefte aan juridische ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt vooral dat het mkb behoefte heeft aan juridische ondersteuning. Ongeveer de helft van deze groep ondernemers heeft de afgelopen vijf jaren te maken gehad met juridische problemen. Binnen de groep ondernemers hebben mkb’ers vaker dan zzp’ers gebruik gemaakt van de rechtsbijstandverzekering. Esther Jelsma vult aan: “Dit herkennen we ook in onze eigen praktijk. Hoe groter het bedrijf van de mkb’er, hoe vaker dit het geval is”. 

Rol van de rechtsbijstandverzekering
Als ondernemers een beroep doen op hun rechtsbijstandverzekering, dan is dat in bijna alle gevallen om juridische problemen op te lossen en minder om ze te voorkomen. “Maar het voorkomen van juridische problemen is juist de sleutel tot zorgeloos ondernemen. Het is belangrijk om zaken niet onnodig uit de hand te laten lopen. Dat kan soms al door vrij simpele aanpassingen in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van een ondernemer. Daarom kunnen onze klanten ook altijd terecht voor juridisch advies of een check van hun juridische documenten, juist óók als er geen een conflict is”, benadrukt Esther Jelsma.