Onderzoek CIAB: Premies VS stijgen voor 18e kwartaal op rij, maar iets minder hoog dan vierde kwartaal 2021


De premies zijn in het eerste kwartaal van 2022 blijven stijgen, zo blijkt uit de resultaten van de Commercial Property/Casualty Market Index van The Council of Insurance Agents & Brokers, wat neerkomt op het 18e achtereenvolgende kwartaal van premieverhogingen. Er waren echter tekenen dat de marktomstandigheden dit kwartaal enigszins zijn versoepeld. Zo bedroeg de gemiddelde premiestijging over alle accountgroottes 6,6%, vergeleken met 8,7% in het vierde kwartaal van 2021.

Een soortgelijk beeld ontstaat wanneer wordt gekeken naar de branches. De premies stegen gemiddeld met 5,7% voor de vijf belangrijkste businesslines (property, zakelijk auto, umbrella-dekkingen, algemene aansprakelijkheid en werknemerscompensatie), tegen 8,1% in het vierde kwartaal van 2021. Voor de meeste businesslines  lagen de stijgingen 2% lager dan in Q4 2021,. De premies voor polissen met zogeheten umbrella-dekkingen stegen gemiddeld het meest: met 10,5%, gevolgd door die voor zakelijke propertyverzekeringen (+ 8,6%), zakelijk auto (+ 5,9%)  en voor algemene aansprakelijkheid (+ 3,9%). De premies voor  werknemerscompensatie-verzekeringen liepen als enige gemiddeld iets terug met 0,5%.

Ondanks de prijsmatiging over de hele linie, bleef cyber een probleem voor makelaars en hun klanten. De premies voor die branche stegen gemiddeld met 27,5%, tegenover 34,3% in Q4 2021. Volgens de respondenten waren enkele van de belangrijkste drijfveren voor de aanhoudende prijsstijgingen de toenemende frequentie en ernst van cyberclaims. Spanning veroorzaakt door een combinatie van tussen verminderde bereidheid van verzekeraars voor het risico en de hoge vraag was ook een belangrijke drijfveer. De grote vraag naar cyberdekking wordt deels gevoed door een groter bewustzijn bij verzekerden van de dreiging die cyberrisico’s vormen voor bedrijven van elke omvang. Behalve via premieverhogingen probeerden verzekeraars de schades  uit cyberclaims te beperken met veel strengere acceptatievoorwaarden, waaronder het verplicht stellen van cyberbeveiligingsprotocollen zoals multifactorauthenticatie

De premieverhogingen  voor de overige businesslines  waren gemiddelsresp 7,8% voor D&O-aansprakelijkheidsverzekeringen, 5,1% voor medical malpractice-polissen, 4,6% voor overstromingsdekkingen,  4,4% voor construction-verzekeringen, 3,8% voor zowel  BI-dekkingen als transportverzekeringen, 3,4% voor E&O-verzekeringen, 1% voor surety bonds en 0,7% voor terrorismeverzekeringen

Property was dit kwartaal ook een aandachtspunt, waarbij respondenten de nadruk legden op problemen die werden veroorzaakt door de waardestijging van vastgoed in het afgelopen jaar als gevolg van lagere kapitalisatietarieven en de grote vraag naar zakelijke eigendommen zoals appartementsgebouwen, laboratoria voor biowetenschappen en magazijnen voor e-commercedistributie – problemen die nog werden verergerd door de recente opwaartse trend van de inflatie. Uiteraard moesten de taxaties worden aangepast aan de toegenomen waarde van de te verzekeren bezittingen  om ervoor te zorgen dat de risico’s voor de verzekeringnemers correct waren verzekerd. Makelaars wezen erop dat deze correcties vaak hogere premies betekenden, aangezien hogere taxaties een hogere totale verzekerbare waarde betekenden, wat meer risico voor de verzekeraars betekende.

Bij de topprioriteiten en -uitdagingen kwam ‘het verbeteren van de klantervaring’ naar voren in de top drie. Het gebruik van technologie om de klantenservice te verbeteren, gegevens te verzamelen en gegevens te delen was een gemeenschappelijk thema bij het aanpakken van deze uitdaging.  Respondenten benadrukten ook de noodzaak om meer data-gedreven te worden, en erkenden het nauwe verband tussen het goed gebruik van data en het verbeteren van de klantervaring.

Download the Q1 2022 P/C Market Report