Onderzoek Beazley: Veranderde wensen en verwachtingen bedrijven vragen om nieuwe kijk op service verzekeringsbranche

 Een recent rapport van verzekeraar Beazley, getiteld ’Risk in a new world order: How can we meet clients’ changing needs?’ toont aan dat de serviceverwachtingen van klanten van hun verzekeringspartners toenemen. Naast financiële bescherming verlangen ze van hun verzekeringspartners om hen meer risico-inzicht, riskmanagement gerelateerde diensten en flexibele dekking te bieden die beter aansluiten op de veranderende behoeften van hun bedrijf.  Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat weliswaar bijna de helft (48%) van de ondervraagden aangeeft dat hun vertrouwen in verzekeringen is toegenomen sinds het begin van de pandemie, maar aan de andere kant is slechts 54% is van mening dat verzekeringen zeer goed inspelen op de uitdagingen van hun bedrijf.

De bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek in opdracht van Beazley waarbij 1.000 senior executives en inkopers van verzekeringen in de VS en het VK betrokken waren, uit tien  verschillende industriesectoren, plus aanvullende inzichten uit diepte-interviews met een panel van ervaren risico- en verzekeringsexperts.

Het rapport bevestigt volgens de onderzoekers dat de tijd dat risico-overdracht via gehomogeniseerde polissen en een betrouwbare schadeservice voldoende is om kopers van bedrijfsmatige  verzekeringen tevreden te stellen, voorbij is. Ook aan de sterkte van de balanspositie, een solide reputatie en een soepel proces voor de afhandeling van schadeclaims wordt door zakelijke klanten veel waarde gehecht.  “Bedrijven willen vandaag de dag dat verzekeringspartners een goed begrijpen welke activiteiten ze uitvoeren  en de risico’s waarmee ze worden geconfronteerd, en dat verzekeraars en makelaars waarde toevoegen door middel van riskmanagementtools, inzichten in de risico’s die ze lopen en diensten en flexibele dekking die beter aansluit op hun veranderende behoeften.”

Dit rapport toont volgens de onderzoekers aan dat klanten meer van hun verzekeringspartners  verlangen:

  • Een kwart van de bedrijfsleiders heeft moeite om te begrijpen welke dekking ze nodig hebben;
  • 19% vindt het moeilijk om een ​​verzekering op maat te krijgen voor hun sector of specialistisch bedrijf;
  • 44% denkt dat hun verzekeraars hun business niet begrijpen

De top drie vragen van verzekeringspartners zijn: een diepgaand inzicht in risico’s per sector en grootte, gespecialiseerde risicoadvisering als onderdeel van hun polis en een uitgebreide, duidelijke dekking. Volgens het onderzoek zijn de vijf belangrijkste koopfactoren voor verzekeringen: een poli die  is afgestemd op  ‘mijn’ type bedrijf, een langdurig partnerschap met verzekeraars, de kosten van verzekering, een snelle, reactieve claimservice en een gemakkelijk te begrijpen dekking.

Lou Ann Layton, Head  Broker Relations and Marketing van Beazley, zei: “Hoewel het bemoedigend is dat het vertrouwen in verzekeringen is toegenomen sinds het begin van de pandemie, is het een zorg dat slechts ongeveer de helft van de respondenten van ons onderzoek vindt dat de verzekeringssector goed aan hun behoeften voldoen. Ons rapport benadrukt dat het tijd is voor een heroverweging van de service. De industrie kan niet langer een one-size-fits-all-aanpak hanteren; in plaats daarvan willen klanten een meer op maat gemaakte en reactieve service. Om te kunnen leveren wat ze willen, moeten we onze relaties versterken en de communicatie met klanten verbeteren. Alleen door naar hen te luisteren en onze expertise en inzicht te demonstreren in hoe zij hun specifieke, sectorgebaseerde risico’s beter kunnen managen, kunnen we onze reputatie opbouwen als vertrouwde risicopartners die een gewaardeerde service leveren.”  

 Bethany Greenwood, Head of Cyber ​​& Executive Risk en Interim Co-Chief Underwriting Officer bij Beazley, vult aan: “Dit rapport biedt gedetailleerde inzichten in hoe onze sector kan werken met klanten en deze beter kan ondersteunen in tijden van ingrijpende veranderingen. Digitale technologie is meer en meer verankerd in verzekeringsactiviteiten en -distributie, waardoor een enorm potentieel voor serviceverbetering en efficiëntie wordt geopend. Als verzekeringsaanbieders is de manier waarop we claims en risico-inzichtgegevens benutten van cruciaal belang bij het verbeteren van de diensten en oplossingen die we voor klanten ontwikkelen. Er zal altijd plaats zijn voor kosteneffectieve standaarddekking, maar waar onze industrie in de toekomst waarde zal toevoegen, zal zijn door middel van een service die is gebaseerd op een combinatie van technologische en menselijke factoren.”

Download hier het rapport. https://reports.beazley.com/2021/rr/risk-in-a-new-world-order.html

The findings are published in Risk in a new world order: How can we meet clients’ changing needs?