Onderzoek Aviva: twee op de vijf Britten zegt economisch of financieel misbruik te hebben meegemaakt

Twee van de vijf Britten geeft aan economisch of financieel misbruik te hebben meegemaakt. Het grootste deel (39%) van de slachtoffers is gedupeerd als gevolg van misbruik door hun echtgenoot/partner. In iets meer dan een op de vijf gevallen (21%) was de dader een vriend, en 14% zegt dat de werkgever de dader was. Dat zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek  van verzekeraar Aviva in het Verenigd Koninkrijk. Verder zegt 61% van de slachtoffers dat hun situatie is verslechterd door de kosten van levensonderhoud; 23% van de slachtoffers zocht steun bij hun bank en  slechts 13% sprak met de politie 

In het Verenigd Koninkrijk wordt economisch en financieel misbruik steeds meer herkend. Door financieel misbruik hebben slachtoffers vaak weinig of geen toegang tot hun geld doordat daders controle krijgen over iemands geld, uitgaven, bankrekeningen en leningen, of zelfs de toegang tot vervoer en technologie kunnen beperken om hun werk te kunnen uitoefenen.  

In mei vorig jaar constateerde toezichthouder FCA een stijging van 15% van het aantal kwetsbare klanten, voornamelijk als gevolg van een geringe financiële weerbaarheid en levensveranderende gebeurtenissen als gevolg van de pandemie en de huidige economische crisis. 

 Terwijl meer bedrijven proberen de uitdagingen aan te pakken waarmee slachtoffers van misbruik worden geconfronteerd, blijkt uit het laatste onderzoek van Aviva dat twee op de vijf (40%) Britten als volwassene te maken hebben gehad met financieel of economisch misbruik en dat mannen vaker toegeven slachtoffer te zijn geweest dan vrouwen (53% vs 34%). Toch hebben mannen minder vaak te maken met dit soort misbruik door hun partner (33%) dan bijna de helft van de vrouwen (47%). 

 Van de respondenten die zeggen financieel misbruik te hebben meegemaakt, zegt een op de acht (12%) dat de dader de controle had over wat zij kochten. Iets minder dan een op de tien (9%) zegt dat hun debet- of kredietkaart werd gebruikt om zonder hun medeweten dingen te betalen; 7,5% ontving ‘ zakgeld  van hun eigen bankrekening’  (oplopend tot 16% van de 18-24-jarigen) en bij een vergelijkbaar aantal (7%) werden contracten op hun naam afgesloten die de dader kon gebruiken (d.w.z. mobiele telefoons, kredietkaarten, hypotheken en leningen). Sommigen lieten hun slachtoffers zelfs de begunstigde van hun testament veranderen. 

In de meeste gevallen (39%) was de hoofddader van het misbruik een echtgenoot of-partner, maar bijna een kwart (23%) beweert dat de dader een ouder, broer of zus of een familielid was.  Misschien verrassend is dat een op de zeven mensen (14%) zegt dat zij door hun werkgever of een collega zijn bedrogen. Zorgwekkend is dat de meeste slachtoffers (61%) aangeven dat hun situatie is verslechterd door de kosten van levensonderhoud. 

Voor iets minder dan een derde van de slachtoffers (32%) duurde het misbruik maanden, maar een kwart (25%) zegt dat het jaren duurde, en helaas zegt 6% dat het nog steeds gebeurt – dit geldt vooral voor vrouwen: 40% zegt dat het misbruik jaren duurt of nog steeds plaatsvindt, tegenover 25% van de mannen. Mannen lijken echter sneller financieel weerbaar te worden: 60% van hen herstelt binnen een jaar, tegenover slechts 35% van de vrouwen. 

Alistair McQueen, Head of Savings and Retirement bij Aviva, zegt: “We zijn uiterst bezorgd over deze bevindingen, maar we begrijpen volledig hoe belangrijk het is dat we onze klanten en medewerkers beschermen tegen dit soort misbruik, vooral diegenen die kwetsbaar zijn. We communiceren regelmatig over huiselijk geweld, inclusief economisch en financieel misbruik, om het bewustzijn te vergroten en het stigma te verminderen. We leiden onze mensen onder meer voortdurend op om huiselijk en economisch misbruik te herkennen en erop te reageren. We werken er hard aan om omstandigheden te creëren die het aantal keren dat een slachtoffer-levende informatie over zijn omstandigheden moet delen tot een minimum beperken, en we bekijken onze producten en processen om ervoor te zorgen dat ze de veiligheid van die slachtoffers beschermen.”  

Hij vervolgt: “ Door onze samenwerking met diverse brancheorganisaties en liefdadigheidsinstellingen, zoals Surviving Economic Abuse, zoeken wij voortdurend naar manieren om onze praktijken te ontwikkelen en te verbeteren. Dit geldt met name voor klanten die kwetsbaar zijn geworden door economisch misbruik, waarbij we ons richten op het beperken van gevallen waarin misbruikers de economische middelen van slachtoffers kunnen uitbuiten of saboteren.” Een kwart (25%) zegt met vrienden en familie te hebben gesproken en bijna evenveel (23%) met hun bank, voordat ze met de politie (13%) of een andere professionele instantie, zoals slachtofferhulp (13%), hebben gesproken. 

Dr. Nicola Sharp-Jeffs OBE, CEO en oprichter van Surviving Economic Abuse (SEA): “Dit onderzoek laat zien hoe wijdverbreid economisch misbruik is in het Verenigd Koninkrijk. Het benadrukt hoe voor velen, vooral vrouwen, misbruik door een intieme partner meerdere jaren kan duren. Het maakt ook duidelijk dat deze vorm van misbruik zelden een eenmalige gebeurtenis is, maar deel uitmaakt van een breder patroon van dwang en controle. 

“Nu overlevenden bijna net zo vaak met hun bank praten als met hun vrienden en familie, is het belangrijker dan ooit dat banken en verzekeringsmaatschappijen alert zijn op dit soort misbruik en weten hoe daders slachtoffers kunnen dwingen en uitbuiten. Training is essentieel voor alle teams, van degenen die met klanten te maken hebben tot degenen die nieuwe producten ontwerpen en implementeren, om slachtoffers in elk stadium te herkennen en te ondersteunen en mogelijkheden voor verdere uitbuiting uit te sluiten. 

“Het is ook duidelijk dat de gestegen kosten van levensonderhoud hun tol eisen: bijna twee derde zegt dat de crisis hun situatie heeft verslechterd. We hebben al gezien dat bedrijven proactieve en innovatieve stappen ondernemen om slachtoffers van economisch misbruik in deze moeilijke tijden te ondersteunen en we hopen daar in het nieuwe jaar meer van te zien.”