Onderzoek Aviva: : Economische druk weegt zwaar op Brits ondernemersvertrouwen; helft bedrijven waarschijnlijk onderverzekerd

Een stortvloed van onderling samenhangende economische risico’s, van tekorten op de arbeidsmarkt tot verstoring van de toeleveringsketen, heeft Britse bedrijfsleiders aan de rand van de afgrond gebracht nu economische omstandigheden bovenaan de lijst van zorgen staan, zo blijkt uit het derde jaarlijkse Risk Insights Report van Aviva. 

 Het rapport onderzocht senior leiders van meer dan 1.200 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en onthult de meest urgente risico’s waarover bedrijfsleiders zich zorgen maken. Deze omvatten druk op de toeleveringsketen, arbeidstekorten, de kosten van levensonderhoud en energiekosten. 

Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn: 

  • 45% van de bedrijven meldt een effect op hun toeleveringsketen;  
  • 38% heeft te maken gehad met aanzienlijk hogere kosten voor de toeleveringsketen; 
  • 58% van de bedrijven heeft moeite om nieuwe werknemers aan te werven; 
  • een kwart van de bedrijven heeft de lonen moeten verhogen om personeel aan te trekken of te behouden; 
  • 63% van de bedrijven zegt dat de crisis rond de kosten van levensonderhoud een punt van zorg is; 
  • 29% van de bedrijven denkt dat dit een ‘ernstig’ effect op hun bedrijf zal hebben; 
  • 57% van de bedrijven zegt dat zij waarschijnlijk niet langer dan een jaar zullen overleven als de energiekosten vijf tot tien keer zo hoog worden, tenzij de prijzen snel dalen; 
  • 21% van de bedrijven heeft het afgelopen jaar hun verzekeringsdekking verminderd of overwogen dit te doen, waardoor zij een groter financieel risico lopen; 
  • 50% van de Britse bedrijven is waarschijnlijk onderverzekerd. 

Uit onderzoek van Aviva blijkt dat de economische druk zwaar weegt op het Britse ondernemersvertrouwen en dat het risico op onderverzekering toeneemt. 

 Het rapport volgt ook het vertrouwen van bedrijven in de Britse economie, dat van +5 in het vorige rapport van Aviva is gedaald naar -50.2 Ondanks deze sombere vooruitzichten waren bedrijven duidelijk optimistischer over hun eigen vooruitzichten: 49% zei vertrouwen te hebben in hun toekomst. 

De aanhoudende kosten van levensonderhoud drukken op het vertrouwen van bedrijven. Twee derde (63%) van de bedrijfsleiders zei zich ‘zorgen’ te maken over de gevolgen van de kosten van levensonderhoud voor hun bedrijf, terwijl 29% zei dat de crisis een ‘ernstige’ impact op hun bedrijf zal hebben. Zes van de tien grootste risico’s waarover bedrijfsleiders zich zorgen maken, houden verband met de economie. Naast economische zorgen (#1), vertelden bedrijfsleiders Aviva dat tekorten aan arbeidskrachten (#2), aanhoudende onzekerheid over Brexit (#3), verstoring van de toeleveringsketen (#5), onderbreking van de bedrijfsvoering (#6), en marktontwikkelingen (#9) ook urgent zijn. 

 Economische achtergrond versterkt latente risico’s van onderverzekering 

 Door de wijdverspreide economische druk en zorgen heeft een vijfde van de Britse bedrijven (21%) het afgelopen jaar zijn verzekeringsdekking verminderd of overwogen deze te verminderen. Aviva schat echter op basis van een analyse van haar klantenportefeuille dat 50% van de Britse bedrijven tot op zekere hoogte onderverzekerd is en dat bij 40% van de polissen met gebouwen ten minste één pand vermoedelijk 20% onderverzekerd is. 

Hoewel het begrijpelijk is dat bedrijven hun uitgaven in de gaten houden, waarschuwt Aviva dat ze door te bezuinigen op de verzekering aanzienlijke risico’s kunnen lopen. Hoge inflatie, verstoring van de toeleveringsketen en arbeidstekorten beïnvloeden het bedrag waarvoor bedrijven zich moeten verzekeren, evenals de duur van de dekking van de bedrijfsonderbrekingsverzekering om hen te helpen beschermen bij een grote schade. 

 Druk op de toeleveringsketen 

Vijfenveertig procent van de bedrijven meldde een impact op hun supply chain; 38% heeft te maken gehad met aanzienlijk hogere leveringskosten als gevolg van de systematische inflatiedruk, en 59% van de bedrijven verwacht een verdere stijging van de supply chain-kosten in het komende jaar. Meer dan een op de tien (16%) bedrijven heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een volledig falen van de leverancier. Meer dan de helft (54%) van de bedrijven heeft zijn toeleveringsketen aangepast, van kostenanalyses tot het vinden van alternatieve leveranciers als gevolg van storingen of faillissementen. 

 Tekorten aan vaardigheden en de hevige concurrentie om talent leiden tot een race naar de top 

 Zes op de tien (58%) bedrijven hebben moeite om nieuwe werknemers aan te trekken en 57% heeft moeite om bestaand personeel te behouden.De pogingen van bedrijven om tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden op te lossen, zijn uitgegroeid tot een ‘race om de top’ in arbeidsvoorwaarden en wervingskosten in het hele VK. Meer dan een kwart van de bedrijven zegt de lonen te verhogen om personeel aan te trekken of te behouden (31% om personeel aan te trekken en 25% om personeel te behouden), wat een verdere impact heeft op het toch al krappe bedrijfsresultaat. Een op de acht (13%) bedrijven verhoogde de personeelsbeloningen aanzienlijk om nieuw personeel aan te trekken. 

 Druk op energiekosten 

 Als de energiekosten binnen 12 maanden vijf tot tien keer zo hoog worden, denkt 57% van de bedrijven dat ze waarschijnlijk niet langer dan een jaar kunnen overleven, tenzij de prijzen snel dalen. Een vijfde (19%) van de kleine bedrijven verklaarde dat zij waarschijnlijk helemaal niet lang zouden kunnen overleven. 

Veel Britse bedrijven zeggen dat zij het heft in eigen handen nemen en maatregelen nemen om de energiekosten te verlagen. Twee derde (65%) van de bedrijven heeft ten minste één maatregel genomen om op energiekosten te besparen. De financiële druk en de aanhoudende onzekerheid hebben de helft (51%) van de bedrijven ertoe aangezet hun situatie enigszins onder controle te krijgen door energiebesparende initiatieven te nemen; drie op de tien (29%) hebben geïnvesteerd om de energie-efficiëntie te verbeteren; en een vijfde (19%) heeft zijn eigen capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare energie geïnstalleerd. 

Klimaatverandering wordt door bedrijven niet als grootste risico gezien 

 Eén risico valt echter op door zijn afwezigheid. Ondanks een jaar van extreme weersomstandigheden over de hele wereld, kwam klimaatverandering voor het derde jaar op rij niet voor in de top 10 van risico’s. Hoewel de klimaatcrisis misschien niet zo’n urgent risico is als de economische zorgen die in het rapport naar voren komen, moeten bedrijven een plan hebben om tegen 2050 netto nul te bereiken, in overeenstemming met de klimaatambities van het Verenigd Koninkrijk. 

 Adam Winslow, CEO van Aviva UK & Ireland General Insurance, zei: “In 2022 evolueerde de kostendruk in de hele Britse economie tot een regelrechte kostencrisis, gedreven door de systemische inflatie, de impact van de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende post-Brexit en post-Covid druk.”Terwijl het risicoprofiel voor veel bedrijven drastisch is veranderd, hebben veel bedrijven geen actie ondernomen om ervoor te zorgen dat hun verzekering relevant is voor hoe ze vandaag de dag opereren. Ons overzicht van polissen, waaruit blijkt dat 50% van de bedrijven onderverzekerd is, is zorgwekkend.Bedrijven zijn zich maar al te goed bewust van de impact van de economische druk op hun activiteiten, maar velen beseffen niet wat het verergerende effect van inflatie of verstoring van de toeleveringsketen is op de verzekeringsdekking. Onderverzekering in het MKB is niet nieuw, maar de dreiging die ervan uitgaat is nu op een kritiek punt aangekomen.”  

 Hij vervolgt: “Bedrijven die hun verzekerde waarde de afgelopen jaren niet hebben aangepast, zullen waarschijnlijk merken dat de kosten voor het herbouwen of vervangen van gebouwen en apparatuur aanzienlijk zijn gestegen in vergelijking met de dekking. Dit niveau van onderverzekering kan leiden tot onverwachte en ongewenste extra kosten, mocht het bedrijf een claim moeten indienen. Verstoring of uitval van de toeleveringsketen kan de tijd die een bedrijf nodig heeft om er weer bovenop te komen na een ernstig incident aanzienlijk verlengen. Het is echt belangrijk dat bedrijven dit in overweging nemen bij het beoordelen van hun bedrijfsschadeverzekering, en hoe lang het zou duren om weer normaal te functioneren in geval van een aanzienlijk verlies zoals een overstroming of brand.”