Onderzoek Allianz : Een op de vijf Britse mkb’ers snijdt in verzekeringsdekking door kosten van levensonderhoudcrisis; kleine bedrijven zien inflatie als grootste bedreiging voor 2023


Uit onderzoek van Allianz blijkt dat 19% van de kleine en middelgrote Britse bedrijven hun verzekeringsdekking in de afgelopen 12 maanden heeft verminderd en een vergelijkbaar percentage is van plan hetzelfde te doen in het komende jaar, te midden van de stijgende kostendruk.Helen Bryant, director of digital trading bij  Allianz Commercial, zegt hierover: “Dit verhoogt het risico van onderverzekering en we zullen blijven samenwerken met onze makelaarspartners om ervoor te zorgen dat onze klanten het juiste niveau van bescherming hebben, vooral in deze turbulente tijden.”

De 500 ondervraagde MKB-bedrijven kleine en middelgrote ondernemingen  zeiden dat hun grootste dagelijkse uitdagingen te maken hadden met energierekeningen (53%), problemen in de toeleveringsketen (35%) en late betalingen of onbetaalde facturen (30%).Zij noemden inflatie en de crisis rond de kosten van levensonderhoud als hun grootste bedreiging voor 2023 (64%), gevolgd door de toestand van de Britse economie in het algemeen (33%) en de gevolgen van Brexit (25%).

In totaal zegt 71% van de respondenten dat de kosten van levensonderhoud een negatief effect hebben op hun bedrijf. Het mkb zegt behoefte te hebben aan steun voor energie (49%), cashflowmaatregelen (39%) of belastingvoordelen (39%). In de afgelopen 12 maanden heeft 46% van hen hun werkwijze veranderd om energie te besparen. In dezelfde periode heeft 26% van de MKB-bedrijven  het aantal producten of diensten dat zij aanbieden uitgebreid. Daarentegen heeft 60% zijn verzekeringsdekking ongewijzigd gelaten, terwijl 21% deze heeft verhoogd en 19% deze heeft verlaagd. De verhoudingen zijn dezelfde wat betreft hun plannen voor de komende 12 maanden.

Helen Byrant voegt hieraan toe: “MKB-bedrijven moeten steeds wendbaarder worden en hun bedrijfsmodellen aanpassen of hun activiteiten wijzigen. Deze flexibele ondernemers moeten hun verzekeraar laten weten wanneer ze belangrijke veranderingen hebben doorgevoerd, omdat dit kan leiden tot gaten in de dekking. In dit opzicht spelen makelaars een cruciale rol: hun expertise zal bedrijven helpen de juiste bescherming te krijgen voor hun veranderende behoeften. Op die manier kan de verzekeringssector de diversificatie van bedrijven echt ondersteunen.”

Kleine en middelgrote ondernemingen zeggen dat de vier grootste uitdagingen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd, de volgende zijn: energierekeningen(53%), problemen in de toeleveringsketen (vertragingen, tekorten,  35%), late betalingen, onbetaalde facturen (30%) en concurrentie (27%). MKB–besluitvormers zien als de drie grootste bedreigingen voor hun bedrijf in 2023 inflatie, kosten van levensonderhoud crisis (64%), de toestand van de Britse economie in het algemeen (33%) en de  gevolgen van Brexit (25%).

Bijna driekwart (73%) van de MKB-respondenten zegt dat de ‘kosten van levensonderhoud-crisis’, een negatief effect heeft op hun bedrijf 71%; 13% spreekt  van een positief effect en de resterende 16% geeft aan dat deze crisis geen impact heeft op hun bedrijf. Verder geeft bijna de helft (49%) aan behoefte te hebben aan energieondersteuning 49%, 39% aan kasstroommaatregelen, eveneens 39% aan belastingvoordelen en 22% aan hulp bij het aannemen/opleiden van mensen. Drie van de vijf (61%) zijn van mening dat de overheid hen daarbij moet helpen, 27% klanten, 27% hun bank, 26% de gemeente, 20% de lokale gemeenschap en 14% hun verzekeraar.

In de context van de stijgende energieprijzen is dit wat MKB-ers de afgelopen 12 maanden hebben gedaan:46% heeft zijn werkwijze veranderd om energie te besparen, 23% heeft zijn pand geïsoleerd, 23% heeft zonnepanelen of andere technologie geïnstalleerd om hernieuwbare energie op te wekken en  12% heeft andere voertuigen of vervoersmiddelen gebruikt. Een op de drie (33%) heeft niets van het bovenstaande gedaan. Verder hebben MKB-ers in de afgelopen 12 maanden hun verzekeringsdekking ongewijzigd gelaten (60%), verhoogd (21%) of verminderd (19%)

In de afgelopen 12 maanden zijn drie van de vijf mkb-ers van plan om hun verzekeringsdekking ongewijzigd te laten , terwijl 21% deze wil uitbreiden en 19% deze wil verminderen.