Nynke Brouwer komt met boek over cyberverzekeringen en verdedigt proefschrift op 7 oktober a.s.


Op 7 oktober a.s. om 12:30 verdedigt Nynke Brouwer, advocaat bij Dirkzwager Legal & Tax,  haar  proefschrift over cyberverzekeringen ter verkrijging van de graad van doctor. “Vooralsnog geldt ook daarvoor een toegangsbeperking wegens de coronamaatregelen, maar niet getreurd! Er is ook een livestream: https://lnkd.in/d8yNY4qU”, schrijft zij op LinkedIn. Haar boek is vanaf 8 oktober a.s. verkrijgbaar via Wolters Kluwer. Voorbestellingen kunnen worden geplaatst op https://lnkd.in/ddMyzRKC

Op LinkedIn heeft zij de publiekssamenvatting geplaatst: “Ransomware-aanvallen, datalekken, ICT-storingen: steeds vaker verschijnen in de media berichten over de toenemende cyberdreigingen in Nederland. Cyberincidenten hebben mogelijk maatschappij-ontwrichtende gevolgen. De roep om een integrale, overheidsgestuurde aanpak van onze cyberweerbaarheid wordt dan ook steeds luider, bijvoorbeeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Cyber Security Raad (CSR) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ook individuele bedrijven, organisaties en overheden worden steeds vaker geconfronteerd met cyberincidenten.

Cybercriminaliteit zoals ransomware, maar ook uitval van systemen, kwetsbaarheden in software en menselijke fouten, kunnen tot ernstige schade leiden, bijvoorbeeld bedrijfsstilstand, gegevensverlies, datalekken, boetes, aansprakelijkheid, herstelkosten, losgeldbetalingen en reputatieschade. Een van de manieren waarop bedrijven en organisaties met cyberrisico’s kunnen omgaan, is het afsluiten van een speciale cyberverzekering, die sinds een aantal jaar verkrijgbaar is. Verzekeringen kunnen er bovendien voor zorgen dat het niveau van cybersecurity omhoog gaat. Er bestaan echter nog veel onduidelijkheden rondom de duiding van cyberrisico’s en cyberverzekeringen. In dit proefschrift onderzoekt Nynke Brouwer vanuit verschillende invalshoeken hoe dit nieuwe verzekeringsproduct op de Nederlandse markt functioneert. Brouwer concludeert dat de cyberverzekering cyberrisico’s op een aantal punten goed ondervangt, bijvoorbeeld door verzekerden bij cyberincidenten van incident response diensten te voorzien. Op meerdere vlakken bestaat echter ruimte voor verbetering en verdere ontwikkeling, zoals duidelijkere definities, heldere afbakening van de dekking en uniformere voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot cybersecurity.”