NVHP organiseert week van de echtscheiding

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, organiseert voor haar ongeveer 1.200 leden in de periode van 6 tot en met 12 september a.s. de Week van de Echtscheiding. Voor de leden worden extra kennissessies georganiseerd en is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat de leden in hun communicatie met hun klanten kunnen gebruiken.

Jaarlijks vindt op de tweede vrijdag van september in Nederland de “Dag van de Scheiding” plaats. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij het feit dat op 15 september 1796 in Nederland de allereerste echtscheiding werd uitgesproken. Voor de ongeveer 1.200 leden heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners samen met De Scheidingsdeskundige meerdere extra kennissessies en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

Huwelijk en aankoop woning is impactvol

Maaike Verhoef, secretaris van de NVHP en zelf actief als Erkend Hypothecair Planner: “Op goede gronden hebben wij binnen de Wet op het financieel toezicht een complex en ingrijpende set regels afgesproken. Deze moet dienen om consumenten te beschermen tegen het aangaan van financiële verplichtingen waarvan de consequenties die deze voor de betreffende consument hebben, onvoldoende zijn doordacht.Kijken we dan naar het aangaan van een huwelijk of het kopen van een woning dan moeten we constateren dat dit vanuit juridisch perspectief enorm ingrijpende beslissingen met langjarige impactvolle gevolgen zijn, die de consument vaak neemt zonder zich eerst uitgebreid te laten adviseren.”

Het voelt telkens alsof je een feestje verpest

Het risico van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid: het zijn risico’s die in het kader van de Wft uitdrukkelijk worden benoemd als gebeurtenissen die adviseurs nadrukkelijk in hun adviezen ten behoeve van de financiering van de woning moeten betrekken. Met als achtergrond dat met de klant de dialoog wordt aangegaan om te bespreken hoe reëel dit risico is, wat de consequenties zijn wanneer het risico intreedt en welke maatregelen genomen kunnen worden.

NVHP: “Over het risico van echtscheiding is de wet een stuk minder uitgesproken. Terwijl dit risico in de praktijk veel vaker intreedt dan bijvoorbeeld het risico van overlijden. De gemiddelde duur van de huwelijken die in 2019 in een echtscheiding eindigden was 14,9 jaar. Het grootste deel van de huwelijken had 5 tot 10 jaar geduurd. Van de beëindigde huwelijken had 15,3 procent nog geen 5 jaar geduurd. Uiteindelijk eindigt zo’n 34 procent van alle huwelijken in een echtscheiding, 0,26 procent van alle huwelijken loopt al binnen één jaar op de klippen.”

Verhoef: “Wanneer ik twee jonge mensen op gesprek heb die na heel veel moeite dan toch eindelijk een woning hebben gevonden en in spanning zitten over het antwoord op de vraag “valt dit te financieren?”, dan voel ik me altijd iemand die op het hoogtepunt het feestje verpest door het onderwerp ‘echtscheiding’ aan te roeren.Iets wat op dat moment helemaal niet speelt en waar zij eigenlijk op dat moment ook niet serieus over willen nadenken omdat die andere vraag, “krijgen wij de financiering rond”, voor hen veel belangrijker is. Toch gaan klanten er vaak wel over nadenken als je uitlegt waarom het zo’n belangrijk onderwerp is en je legt ze ook wat “sprekende voorbeelden” voor. Mijn ervaring is dat ze er dan toch samen over nadenken en er bij je op terugkomen.”

Doel van de NVHP Week van de Echtscheiding

Met de NVHP Week van de Echtscheiding wil de NVHP haar leden helpen om enerzijds bij de consument het belang van dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Belangrijk is dat alle consumenten begrijpen dat de financiering van een woning waarbij twee partners samen een schuld aangaan vermogensrechtelijke consequenties heeft indien in de toekomst een scheiding plaatsvindt. Anderzijds door tools aan te reiken voor begeleiding van bestaande relaties met de mededeling dat zij uit elkaar willen gaan.

De NVHP heeft voor haar leden meerdere instrumenten ontwikkeld waaronder onder meer:

  • Speciale masterclasses
  • Films voor gebruik op sociale media
  • Schriftelijke en digitale communicatie voor consumenten die via de leden verspreid worden
  • Checklists voor gebruik door de Erkend Hypothecair Planner
Hoevelaken 06/02/2020 Diploma – uitreiking Leergang Hypothecair Planner iov NVHP foto Raphael Drent