Nieuwe functie voor Wierish Soekhlal bij NN: Projectleader Change & Implementatie

Wierish Soekhlal  is eerder deze maand gestart bij Nationale-Nederlanden in een nieuwe functie: Projectleader Change & Implementatie binnen het onderdeel Klantcontact & Schadebehandeling.

De afgelopen drie jaar fungeerde hij als  Manager Acceptatie bij Volmachtkantoor Nederland – Bemiddelingskantoor Nederland – SNS Verzekeren en Vivat en daarvoor werkte hij ruim 4,5 jaar op de afdeling Acceptatie bij Reaal