Nieuw-Zeeland: Onderzoek toont potentieel hiaat in verzekeringsdekking aan; Verzekeraars vinden Materiële Schade & BI-tak winstgevend

Nieuwe onderzoeksresultaten over de impact van de COVID-19 pandemie, op kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in Nieuw-Zeeland, suggereren een kloof tussen de veranderingen die  bedrijfseigenaren hebben doorgevoerd tijdens de pandemie en de daaropvolgende wijzigingen die zijn doorgevoerd in hun verzekeringsdekking.

De Vero SME Insurance Index, waaraan deze bevindingen zijn ontleend, is een jaarlijks onderzoek onder Nieuw-Zeelandse MKB-bedrijven, bedoeld om te peilen naar hun mening over verzekeringen en hun gebruik van makelaars. Uit de voorlopige bevindingen van de index dit jaar blijkt dat 79% van de mkb-klanten wijzigingen in hun bedrijf hebben aangebracht als gevolg van COVID-19, terwijl slechts 23% deze wijzigingen met hun makelaar heeft besproken en slechts 10% wijzigingen in hun verzekering heeft aangebracht.

Chris Brophy, Vero’s executive manager – Business, zegt dat de vaststelling van deze kloof makelaars een echte kans kan bieden om hun MKB-klanten te bereiken en extra waarde te bieden. Voor sommige ondernemers zijn de veranderingen van tijdelijke aard, maar voor anderen weerspiegelen ze een ‘nieuw normaal’ dat kan volgens hem betekenen dat hun verzekering niet langer de juiste dekking biedt.

Andere interessante bevindingen uit de eerste publicatie van de 2022 SME Insurance Index-onderzoeksgegevens zijn dat 23% van de kleine en middelgrote ondernemingen sinds het uitbreken van de pandemie zijn spaargeld heeft moeten aanspreken, leningen heeft moeten afsluiten of pensioengelden heeft moeten gebruiken om het hoofd boven water te houden. Economische veranderingen, veranderingen in de regelgeving en veranderingen in de wetgeving baren de meeste zorgen. Uit de enquêteresultaten blijkt dat Otago, Auckland en Waikato de drie meest getroffen regio’s zijn