Netspar: gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: vrouwen ontvangen gemiddeld 40% minder aan pensioen

Nederland heeft een van de hoogste pensioenen binnen de EU, maar bijna de grootste genderpensioenkloof van de EU. Gepensioneerde vrouwen ontvangen ruim 40% minder dan mannen. Netspar heeft de feiten in kaart gebracht en de wettelijke maatregelen die de kloof zouden kunnen dichten geanalyseerd.

Kernboodschap voor de sector

  • Zorg dat vrouwen die overwegen minder te gaan werken, beter worden geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor hun pensioeninkomen.
  • Verbeter de pensioenopbouw in sectoren met veel vrouwen en waar de huidige pensioenopbouw relatief sober is.

Meer weten? Lees het paper ‘Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: De gender gap in Nederlandse tweede pijler pensioenen’ van Suzanne KaliJim BeenMarike KnoefAlbert van Marwijk Kooy (Universiteit Leiden).