Munich Re voorspelt tot 2024 wereldwijde groei herverzekeringssector met 2 a 3%


In sommige herverzekeringssegmenten ontstaan op korte termijn capaciteitstekorten, bijvoorbeeld voor de dekking van natuurrampen in Florida. Een aantal herverzekeraars heeft de capaciteit in bepaalde gebieden verminderd of zich volledig teruggetrokken. En zelfs de markt voor alternatieve risico-overdracht is niet gegroeid. Het volume van het geïnvesteerde kapitaal bleef ongeveer onveranderd op ongeveer $ 100 miljard.

Tegelijkertijd neemt de vraag echter toe; het komt erop neer dat de wereldwijde markt voor schadeherverzekering tot 2024 minstens even sterk zal groeien als de primaire verzekeringsmarkt. De afdeling Economisch Onderzoek van Munich Re schat dat de herverzekeringssector van 2022 tot 2024 wereldwijd met 2-3% zal groeien, na correctie voor inflatie. De sterkste groei zal zich waarschijnlijk voordoen in Latijns-Amerika, met 4-5%.

Gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker; rigoureus riskmanagement essentieel

“Weersgerelateerde natuurrampen zoals hittegolven, droogte, bosbranden of overstromingen in vele delen van de wereld hebben onlangs duidelijk gemaakt dat klimaatverandering op lange termijn de grootste uitdaging voor de mensheid is”, stelt Munich Re-topman Torben Jeworrek. De herverzekeraar constateert in de markt onder meer  dat de herverzekeringscapaciteit afneemt terwijl de vraag toeneemt;  verdere verharding van de markt is zichtbaar. Inflatie noopt tot conservatieve beoordelingen en moet in aanmerking worden genomen bij de prijsstelling  en klimaatverandering vormt de grootste uitdaging op lange termijn.  

Midden- en Zuidwest-Europa werden tussen juni en augustus getroffen door hevige hittegolven met extreme droogte. In Frankrijk, Spanje en Portugal woedden grote bosbranden. In het doorgaans koelere Verenigd Koninkrijk stegen de temperaturen voor het eerst ooit tot boven de 40°C. Een actuele studie van het World Weather Attribution Initiative over de recordtemperaturen in het Verenigd Koninkrijk kwam tot de conclusie dat de klimaatverandering de kans op een dergelijke gebeurtenis heeft vertienvoudigd. Volgens een analyse onder leiding van het Potsdam Institute for Climate Impact Research is het aantal hittegolven in Europa sinds 1980 bovendien drie tot vier keer zo snel gestegen als bijvoorbeeld in de VS of Canada.

Iets meer dan een jaar geleden veroorzaakte zware regenval in het westen van Duitsland en in sommige regio’s van de buurlanden extreme overstromingen. Deze veroorzaakten voor 46 miljard euro schade, waarvan slechts 11 miljard euro verzekerd was. Dit was ‘s werelds duurste overstromingsramp ooit en de duurste natuurramp in Europa tot nu toe. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven. En de kans op een dergelijke gebeurtenis is ook aanzienlijk toegenomen als gevolg van de klimaatverandering, aldus een andere studie van het World Weather Attribution Initiative over dit onderwerp.

Jeworrek: “We blijven gedisciplineerd, maar grijpen kansen als ze zich voordoen. Daarbij houden we zorgvuldig rekening met de inflatie. Onder de juiste omstandigheden blijven wij onze klanten ondersteunen met onze financiële kracht en capaciteit. Waar de risico’s zijn toegenomen, zoals bij cyber of als gevolg van de klimaatverandering, hebben we voldoende marges nodig in ons acceptatiebeleid. In de verlengingsrondes van 2022 is tot dusver voldoende rekening gehouden met onze voorzichtige overweging van inflatieveranderingen, en de stijgende rente zal op middellange termijn een positief effect hebben op ons rendement. Al met al blijven we stevig op koers om onze doelstellingen van de Ambition 2025-strategie te halen.”

Uitdagingen

Extreme inflatie, stijgende rentevoeten en een daling van de activa vormen momenteel uitdagingen voor de hele verzekeringssector, naast de lasten van de oorlog in Oekraïne. Voor het eerst sinds 2018 wordt voor het lopende jaar een lager herverzekeringskapitaal voorspeld – een belangrijke indicator voor de beschikbare herverzekeringscapaciteit. Maar anders dan toen is de verwachte daling dit keer aanzienlijk: Met meer dan 8% tot $ 435 miljard dollar, volgens gegevens vrijgegeven door AM Best en Guy Carpenter.

De Europese herverzekeraars worden bijzonder hard getroffen omdat al deze economische uitdagingen nog worden versterkt door de sterke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Verplichtingen in US-dollar stijgen dus aanzienlijk bij omrekening naar euro, wat ook gevolgen heeft voor de capaciteit.In sommige herverzekeringssegmenten ontstaan op korte termijn capaciteitstekorten, bijvoorbeeld voor natuurrampdekkingen in Florida. Een aantal herverzekeraars heeft de capaciteit in bepaalde gebieden verminderd of zich volledig teruggetrokken. En zelfs de markt voor alternatieve risico-overdracht is niet gegroeid. Het volume van het geïnvesteerde kapitaal bleef ongeveer onveranderd op ongeveer $ 100 miljard.

Het effect van klimaatverandering is evident en al vele malen bewezen. Ook verzekeraars moeten hun risicobeheer op deze realiteit afstemmen. Zo werken wij aan nieuwe risicomodellen met hoge resolutie voor regionale gebeurtenissen zoals plotselinge overstromingen. Gezien de geleden verliezen is het noodzakelijk nu een beter inzicht in deze gebeurtenissen te ontwikkelen om betere voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. Daarnaast is een combinatie van meer preventie en een hoger dekkingsniveau via verzekeringen belangrijk, waarbij risicogeoriënteerde prijzen de voorwaarde zijn”, aldus Thomas Blunck, die in de Raad van Bestuur van Munich Re onder meer verantwoordelijk is voor de divisie Europa/Latijns-Amerika.

Munich Re voorspelt dat er een aanzienlijk zakelijk potentieel zal ontstaan door de verzekeringsvraag die ontstaat wanneer bedrijven overschakelen op klimaatneutraliteit. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zouden de wereldwijde investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor de opwekking van elektrische energie alleen al vanaf 2022 moeten verdrievoudigen tot ongeveer $ 1.300 miljard per jaar in 2030 om de doelstelling van netto koolstofneutraliteit vóór 2050 te bereiken. Munich Re beschikt over toonaangevende expertise op het gebied van engineering en risicobeoordeling en heeft innovatieve concepten voor risico-overdracht klaarliggen voor deze investeringsgolf.

“Groene waterstof”, geproduceerd met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen. Groene waterstof kan veel industriële processen klimaatvriendelijker maken, vooral die welke energie-intensief zijn, en – in combinatie met batterij- en andere opslagtechnologieën – hernieuwbare energiebronnen in staat stellen basislastcapaciteit te leveren. Goldman Sachs gelooft dat de markt voor groene waterstof tegen 2050 een volume van ongeveer 10.000 miljard dollar kan bereiken en in een kwart van de wereldwijde energiebehoefte kan voorzien. De productie van waterstof vergt immense investeringen en financiers moeten overtuigd zijn van de betrouwbaarheid van de nieuwe technologieën.

De afdeling Green Tech Solutions van Munich Re heeft daarom een innovatieve garantiedekking ontwikkeld voor waterstofproductie-installaties, die fabrikanten, exploitanten of investeerders verlost van de beschikbaarheids- of prestatierisico’s van dergelijke installaties. Net als bij de prestatiegaranties voor fabrikanten van fotovoltaïsche installaties, wordt de financiële last voor de bedrijven hierdoor aanzienlijk verlicht, omdat ze het kapitaal dat niet langer nodig is voor garantiereserves kunnen investeren in de ontwikkeling van hun bedrijf, terwijl ze tegelijkertijd de kwaliteit van hun technologie kunnen aantonen. Een belangrijk risico wordt verminderd voor investeerders, waardoor de lat voor financiering lager komt te liggen.