Munich Re trekt zich terug uit het verzekeren van nieuwe energieprojecten

Verzekeraars hebben de afgelopen jaren hun acceptatie- en investeringsbeleid aangescherpt om bepaalde vervuilende industrieën van hun activiteiten uit te sluiten. Het strengere beleid was vooral gericht op steenkool, terwijl het beleid voor olie en gas achterbleef. Volgens de campagne Insure Our Future is de stap van Munich Re “een belangrijke stap en een duidelijk signaal aan de wereldwijde verzekeringsmarkt”.

Op de eigen website meldt Munich Re haar nieuwe richtlijnen voor olie- en gasinvesteringen/verzekering. In een toelichting schrijft de herverzekeraar: “Als milieubewuste onderneming wil Munich Re een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. De Groep heeft zich daarom ambitieuze doelstellingen gesteld voor het koolstofvrij maken van haar investeringen, haar (her)verzekeringstransacties en haar eigen bedrijfsvoering.

Tegen deze achtergrond zal Munich Re vanaf 1 april 2023 niet langer investeren in of verzekeringen afsluiten voor contracten/projecten die uitsluitend betrekking hebben op de planning, financiering, bouw of exploitatie van

  • nieuwe olie- en gasvelden waar op 31 december 2022 nog geen eerdere productie heeft plaatsgevonden of
  • nieuwe midstreaminfrastructuur met betrekking tot olie, die op 31 december 2022 nog niet in aanbouw of in bedrijf is en
  • nieuwe oliegestookte elektriciteitscentrales die op 31 december 2022 nog niet in aanbouw of in bedrijf zijn.

“Dit geldt voor directe illiquide beleggingen, onze primaire, facultatieve en directe (her)verzekeringsactiviteiten. Hetzelfde geldt wanneer dergelijke risico’s samen met andere risico’s (bijvoorbeeld bestaande olie- of gasvelden) in één dekking zijn ondergebracht of gebundeld, wanneer de dekking hoofdzakelijk bedoeld is om één of meer van deze nieuwe risico’s te beschermen.”

Voorts zal Munich Re met ingang van 1 april 2023 in haar eigen portefeuille van beursgenoteerde aandelen en ondernemingen geen nieuwe directe investeringen meer doen in zuivere olie- en gasbedrijven. Vanaf 1 januari 2025 eist Munich Re van beursgenoteerde geïntegreerde O&G-bedrijven met de hoogste relatieve en absolute emissies een geloofwaardige verbintenis om tegen 2050 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken, inclusief overeenkomstige mijlpalen op korte en middellange termijn.

Download

https://www.munichre.com/content/dam/munichre/contentlounge/website-pieces/documents/MunichRes-approach-to-fossil-fuels-in-underwriting-and-investment.pdf/_jcr_content/renditions/original./MunichRes-approach-to-fossil-fuels-in-underwriting-and-investment.pdf

Download