MS Amlin stelt VPI beschikbaar aan gevolmachtigd agenten

MS Amlin streeft naar het continu verbeteren van haar dienstverlening. Een efficiëntere procesinrichting is hierin een belangrijke component. “In de afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Vandaag is het zover! Alle E-Trade producten van MS Amlin zijn vanaf nu beschikbaar met VPI (Volmacht Producten Interface).”

Voortaan komen alle offerte- en polisgegevens automatisch in de backoffice. Het platform VPI verzorgt een automatische gegevenskoppeling tussen de backoffice van de gevolmachtigd agenten en de PCE (Premium Calculation Engine) van MS Amlin. Na akkoord van de klant, worden alle offertegegevens automatisch doorgezet naar het backofficesysteem. Dit gebeurt via OVI (Online Volmacht Interface). OVI maakt integraal onderdeel uit van VPI. Hiermee behoort het handmatig overnemen van offertegegevens tot het verleden.

Daarnaast kunnen de gevolmachtigd agenten, die samenwerken met MS Amlin, de PCE van MS Amlin aanroepen. Dit kan bij mutaties en prolongaties vanuit de eigen backoffice. Vervolgens haalt VPI de meest actuele polisgegevens automatisch uit de PCE op. Aansluitend zet VPI deze polisgegevens automatisch door naar het backofficesysteem van de gevolmachtigd agent. Deze automatische gegevenskoppeling geldt voor zowel nieuwe als reeds lopende polissen.

“Met VPI zet MS Amlin een belangrijke stap in het bieden van een efficiëntere E-Trade dienstverlening”, aldus de verzekeraar.

Lees hier meer over VPI en de E-Trade dienstverlening van MS Amlin. https://www.msamlin.com/en/markets/the-netherlands/actualiteiten/ms-amlin-stelt-vpi-beschikbaar-aan-gevolmachtigd-agenten.html