MS Amlin en Hydor richten nieuwe verzekeraarsorganisatie op: Association of Commercial P&I Insurers Limited (ACPII)

De internationale verzekeringswereld is een nieuwe verzekeraarsorganisatie ACPII rijker: de Association of Commercial P&I Insurers Limited (ACPII). De nieuwe vereniging , opgericht  door verzekeraar MS Amlin en MGA Hydor, heeft ten doel het wereldwijd behartigen van de belangen van de  zakelijke  P&I- verzekeraars en het onderhouden van de contacten onderhouden met belanghebbenden uit de scheepvaartindustrie.

De wereld van P&I-verzekeringen is zeer complex met een groot aantal belanghebbenden:, zegt Hydor-directeur Morten Skomsoy. “Wij staan volledig achter een vereniging die de belangen van de zakelijke  P&I-verzekeraars in deze snel veranderende wereld behartigt. Wij zijn al lange tijd voorstander van een orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van zakelijke  P&I-verzekeraars behartigt en zijn dan ook verheugd over de oprichting van de ACPII”, aldus Tom Oostra, directeur van MS Amlin Marine.

De directeuren van de nieuwe beroepsorganisatie zijn Bianca te Poele, Liv Irene Loland, Eugène van Steekelenburg en Johan Gjernes. Kapt. Bert Wardetzki van Hydor is aangesteld ls hoofd van het secretariaat en secretaris van ACPII. ACPII is gevestigd in Londen.