Moody’s: Schades overschaduwden vorig jaar de premieverhogingen bij herverzekeraars

Herverzekeraars hebben volgens analisten van Moody’s ‘matige resultaten’ geboekt voor 2020, omdat de schadelast door weer- en andere calamiteiten en die als gevolg van  COVID-19-  de premiestijgingen overschaduwden.  Voor het volledige jaar merkte Moody’s op dat de combined ratio’s van herverzekeraars over het algemeen tussen de 102% en 110% lagen, zelfs als investeringswinsten voor sommige bedrijven hielpen om de winst te verhogen.

Catastrofeschades hebben de afgelopen jaren een prominente plaats ingenomen in de winstrapporten van herverzekeraars, waarbij drie van de vijf hoogste verzekerde catastrofeschadejaren in de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Zo raamde Swiss Re voor 2020  de verzekerde schadeast door weer- en andere calamiteiten op ongeveer $ 83 miljard, het vijfde hoogste schadebedrag ooit.De frequentie van calamiteiten was vorig jaar hoog, met een record van 30 stormen in de Atlantische Oceaan in 2020, waarvan een recordaantal van 12 stormen die aan land kwam in de VS (zes als orkanen).En door de schades als gevolg van claims in verband met het coronavirus, zorgde dit voor een verzekerde schade van  ruim boven de $ 100 miljard.

.Moody’s erkent dat zonder de impact van pandemische claims, bijna alle bedrijven in 2020 een verzekeringstechnische winst zouden hebben gerapporteerd.Hoewel de meeste herverzekeringsovereenkomsten nu zijn verlengd met uitsluitingen voor virussen en overdraagbare ziekten, denken analisten dat het een langere periode zal duren voordat geschillen met betrekking tot eerdere dekkingen zijn opgelost.Bovendien geven gerechtelijke uitspraken in het VK en Europa ten gunste van polishouders de indruk  dat er nog steeds aanzienlijke onzekerheid bestaat over de volledige omvang van de schadelast als gevolg van de aanhoudende pandemie. Bovendien waren de premieschommelingen voor property bij de verlengingen van 1 januari niet zo sterk als aanvankelijk verwacht, aangezien sommige cedenten meer risico behielden, nieuw kapitaal de sector binnenkwam en wat vastzittend kapitaal op de alternatieve markt vrijkwam.

Afgezien van de propertysector  werden sterke prijsstijgingen genoteerd in de casualty- en gespecialiseerde herverzekeringslijnen, met voortdurende verbeteringen in algemene voorwaarden. Moody’s verwacht ook een sterke prijsstelling in primaire zakelijke en excesslijnen om de winstgevendheid te verbeteren en voor herverzekeraars de relatie met aanzienlijke primaire verzekeringsactiviteiten. “Gezien de aanhoudende onzekerheden met betrekking tot het coronavirus, de lage rentetarieven, de impact van sociale inflatie op de ongevallenreserves en het hoge niveau van catastrofeverliezen in de afgelopen jaren, denken we dat het momentum van herverzekeringsprijzen zou moeten aanhouden tot 2021 en tot in januari 2022.”, concludeert  het ratingbureau