Moody’s: Schadelast door recente overstromingen Californië geraamd op tot $ 5 à 7 miljard, waarvan $ 0,5 tot 1,5 miljard voor rekening van verzekeraars

De totale economische schadelast in de VS als gevolg van de overstromingen in Californië die werden veroorzaakt door een reeks stormen en zogenoemde  atmosferische riviergebeurtenissen’ eind vorig jaar worden geschat op $5 tot $7 miljard, waarvan $ 0,5 tot $ 1,5 miljard voor rekening komt van de verzekeringssector, inclusief claims uit een National Flood Insurance Program (NFIP) en particuliere overstromingsverzekeringe, zo komt naar voren in een raming van het gerenommeerde  catastrofe riskmodelleringsbedrijf Moody’s RMS.

De schatting weerspiegelt de gevolgen van overstromingen in de VS en omvat schade aan de infrastructuur, aldus Moody’s RMS.De schatting van de economische schade omvat schade aan eigendommen, inboedel en bedrijfsschade, voor woningen, bedrijven, industrie, auto’s en infrastructuur.De overstromingen werden veroorzaakt door een reeks extratropische cycloonstormen, beginnend op 26 december 2022, die zware regenval, overstromende rivieren, plotselinge overstromingen, dijkdoorbraken, modderstromen, omgevallen bomen, puinstromen en zware sneeuwval op grote hoogte veroorzaakten, samen met enige windschade.

Moody’s RMS merkt op dat de regenval van deze extratropische cyclonen werd verergerd door een atmosferische waterdamp, ook bekend als een “atmosferische rivier”.Verschillende locaties in centraal Californië vestigden regenrecords van drie weken, terwijl een aantal locaties hun jaarlijkse gemiddelde neerslagtotalen in minder dan een maand zagen.

“Om deze gebeurtenis in historisch perspectief te plaatsen met de ARkstorm van 1862: hoewel sommige getroffen gebieden vergelijkbaar zijn, produceerde de ARkstorm veel hevigere neerslag, bijvoorbeeld 35 inches (88,9 centimeter) neerslag in San Francisco vergeleken met ~ 15 inches (38 centimeter) van deze gebeurtenis. Een andere belangrijke verzachtende factor voor deze gebeurtenis is de aanwezigheid van waterkeringen, die in 1862 grotendeels ontbraken”, aldus Mohsen Rahnama, Chief Risk Modeling Officer bij Moody’s RMS.

De risicomodeller verwacht dat een relatief klein deel van de economische schade door verzekeringen wordt gedekt. Er is minder dan 2% overstromingsverzekering in Californië, een aantal dat volgens de risicomodelmaker gestaag afneemt.In augustus 2022 waren er slechts 193.281 polissen van het National Flood Insurance Program (NFIP) afgesloten, een daling van ongeveer 5% ten opzichte van 2021. Firas Saleh, Director, Product Management, Moody’s RMS, voegde daaraan toe: “Extreme droogte leidt tot bodemverdichting, wat leidt tot minder infiltratie en meer afvloeiing, dus minder aanvulling van watervoerende lagen en een hoger risico op overstromingen. Nergens in Californië is het vandaag veilig voor overstromingen. Als we iets geleerd hebben van deze extreme regenval en de daaropvolgende schade, dan is het wel dat zelfs gebieden met een laag overstromingsrisico nog steeds overstromingsgebieden zijn. Als het regent, kan het overstromen