Moody’s positiever over Nederlandse verzekeraars: vooruitzicht van negatief naar stabiel

Kredietbeoordelaar Moody’s heeft maandag zijn oordeel over de Nederlandse verzekeringssector verhoogd. Zowel bij schadeverzekeraars als bij levensverzekeraars gaat het vooruitzicht van ‘negatief’ naar ‘stabiel’. Bij schadeverzekeraars wordt dit ingegeven door het feit dat zij de inflatie kunnen afweren met hogere premies. Dit komt omdat na een consolidatieslag drie verzekeraars nu de markt domineren en daardoor prijsmacht hebben.

 Ook de vooruitzichten voor de Nederlandse levensverzekeraars zijn verbeterd van negatief naar stabiel, omdat de stijgende rente gunstig is voor de beleggingsrendementen die de hoofdmoot van de inkomsten in dit segment uitmaken. Ook voor de schadeverzekeraars is de hogere rente positief.Daarbij hebben de verzekeraars hun kosten aanzienlijk verlaagd, aldus Moody’s. Door de lage volumes van individuele levensverzekeringen moeten die kosten nog wel verder dalen.  

De lopende marktrentes zijn een belangrijke factor voor het positievere oordeel van Moody’s. Hogere rentes betekenen onder meer dat levensverzekeraars minder in kas hoeven te hebben om toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De hogere premies zijn ook nodig, omdat de kosten van natuurgeweld toenemen, met name van overstromingen en stormen. Nederland is zelfs het meest gevoelige Europese land, volgens een index van de Verenigde Naties, op gelijke voet met Venezuela en Japan. Bij overstromingen pakt de overheid echter de rekening op in Nederland, merkt Moody’s op. Dat geldt niet voor storm-, regen- en hagelschade.

“We verwachten dat de schadeverzekeraars hun premies relatief prompt zullen verhogen in reactie op een versnellende inflatie van de schades en hun relatief hoge blootstelling aan rampenrisico’s”, aldus Louis Nonchez van Moody’s. Bij economisch herstel zou dit volgens hem moeten leiden tot meer premie-inkomsten.

Grote drie

NN Group, Achmea en ASR waren in 2020 samen goed voor 62%  van de verzekeringsmarkt. In 2016 was dat nog 44%.Bij schadeverzekeringen speelt mee dat de markt na een consolidatieslag gedomineerd wordt drie grote partijen (Achmea, ASR en Nationale-Nederlanden), die volgens Moody’s allemaal gericht zijn op het ‘handhaven van sterke combined ratio’s’. Dat is de verhouding tussen kosten en premie-inkomsten, een belangrijke winstindicator voor de sector. De kredietbeoordelaar verwacht dat schadeverzekeraars mede door hun sterke marktpositie in staat zullen zijn om hogere kosten als gevolg van inflatie vlot door te berekenen in de premies.

Groei in pensioenen

Zorgen zijn er nog zeker wel. Zo blijft de Nederlandse levensverzekeringsmarkt stagneren. De hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel biedt verzekeraars wel ruimte voor groei, maar de winstmarges in die markt zijn ‘heel klein’.Moody’s verwacht verder dat de verkoop van zogeheten gesloten boeken aantrekt. Dat zijn portefeuilles met levensverzekeringen, waar geen nieuwe polissen meer bijkomen. Investeerders kopen die op omdat zij denken die portefeuilles slimmer en goedkoper te kunnen beheren dan verzekeraars zelf.Volgens Moody’s maakt de oplopende inflatie de noodzaak van schaalgrootte belangrijker. Ook kunnen verkopende partijen door de oplopende rente meer geld voor de gesloten boeken vragen.

Coronasterfte pakt goed uit

De analisten merken op dat de oversterfte door de coronapandemie en een hittegolf in 2020 15.200 sterfgevallen bedroeg. Dit leidde niet tot veel meer overlijdensrisicoclaims, omdat vooral hoge leeftijden bezweken aan het virus en die hebben doorgaans geen overlijdensrisicoverzekering meer. Hogere arbeidsongeschiktheidsclaims zullen weer terugzakken naar oude niveaus, verwacht Moody’s.

De lagere levensverwachting door de pandemie was bovendien gunstig voor de pensioenverzekeraars, die hierdoor minder lang hoeven uitkeren. Positief voor de levensverzekeraars zijn verder de pensioenhervorming en de beperkte impact van de oorlog in Oekraïne.