MMC: Herverzekeringspremies blijven ook tijdens komende renewals aan de stevige kant


Kopers van herverzekeringen zullen bij de komende renewals een aanhoudend stevige prijsstelling zien, terwijl de primaire verzekeringstarieven blijven stijgen, aldus topmanagers van Marsh & McLennan Cos. Inc. bij de presentatie van de kwartaalcijfers, waarin werd gemeld dat  het nettoresultaat in het derde kwartaal met 34% was gestegen.

Hoge catastrofeschades zullen volgens MMC leiden tot voortdurende acceptatiediscipline bij schadeherverzekeringen, maar de markt zal naar verwachting stabieler zijn bij de verlengingen op 1 januari, met voldoende capaciteit en een toegenomen bereidheid tot herverzekeren. Bij schadeherverzekeringen  is de markt voorzichtiger omdat herverzekeraars de schadeontwikkeling van vorig jaar en de inflatie beoordelen, maar de capaciteit zal naar verwachting stabiel blijven, aldus de MMC-directeuren.

“De risicokosten stijgen”, zei John Doyle, voorzitter en CEO van Marsh McLennan,  De primaire verzekeringstarieven bleven stijgen in het derde kwartaal, met een totale stijging van 3% in de Marsh Global Insurance Market Index, in lijn met het tweede kwartaal, Hij gaf aan dat zowel de verzekerings- als herverzekeringsmarkten zich zorgen maken over de stijgende schade.

 “Kopers van schadeherverzekeringen kunnen verwachten dat de prijzen stevig zullen blijven en per regio zullen verschillen. Het zal niet zo zijn als vorig jaar in de VS en Europa, maar we denken wel dat de prijzen stevig zullen blijven”,  aldus Dean Klisura, president en CEO van Guy Carpenter. “We verwachten extra capaciteit en een toegenomen bereidheid van herverzekeraars om meer business te schrijven, met name in de hogere aanpalende property/cat-segmenten. Tijdens vergaderingen dit najaar hebben herverzekeraars hun bezorgdheid geuit over de schadeontwikkeling in voorgaande jaren in bepaalde branches in de V.S. als gevolg van economische en sociale inflatie. “

De tarieven voor schadeverzekeringen stegen met 7% in het afgelopen kwartaal, vergeleken met 10% in het tweede kwartaal, en de tarieven voor schadeverzekeringen stegen met enkele procenten, aldus Doyle. De tarieven voor cyberverzekeringen daalden licht na een aantal jaren van stijgingen. De tarieven voor werknemerscompensatie stegen licht, terwijl de tarieven voor financiële en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen met enkele cijfers daalden. “We zitten in het 24e opeenvolgende kwartaal van tariefstijgingen,” gebaseerd op de index van Marsh, Ik denk niet dat we op een buigpunt zitten als het gaat om prijzen.” .