Meer verzekeringscontracten online gesloten in Duitsland: 1 op de 6

Consumenten zijn meer geneigd om online verzekeringspolissen af te sluiten. Ook winnen veel potentiële klanten online informatie in alvorens een verzekeringspolis af te sluiten. Deze  resultaten komen uit een speciaal onderzoek van de Duitse Verbond van Verzekeraars GDV onder de bij haar aangesloten maatschappijen, die ongeveer 80% van de premie-inkomsten van de sector voor hun rekening nemen.

Deze ontwikkeling geldt met name voor property-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen: Hier werd 16,4% van alle polissen in nieuwe zaken vorig jaar digitaal afgesloten, dat wil zeggen direct via een app of website. In 2020 was dat 14,6% en in 2019 slechts 9,4%. Vaak gaat het om verzekeringspolissen die in samenhang met andere producten worden gekocht.

PDF

Digitale contracten bestaan in alle distributiekanalen

Met name rechtsbijstand- en property-/schadeverzekeringspolissen worden veel vaker dan in voorgaande jaren digitaal gesloten met makelaars of agenten. Bij de distributie wordt gebruik gemaakt van digitale instrumenten voor communicatie en de interactie met klanten. “De toenemende digitalisering leidt derhalve niet tot een waarneembare verschuiving van het marktaandeel tussen de verschillende distributiekanalen. Uit de huidige verkoopkanaalstatistieken blijkt dat het aandeel van directe verkoop en vergelijkingsportalen in nieuwe contracten over het algemeen op een constant niveau blijft”, aldus GDV.

Sommige producten zijn meer en andere minder geschikt voor digitale contracten

Bij rechtsbijstandverzekeringen steeg het aandeel digitale contracten tot 12,6% (2020: 11,8%) en bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen was er sprake van een lichte stijging tot 24% (2020: 23,5%). Uit het GDV-onderzoek blijkt ook dat beleidsmaatregelen waarvoor intensief overleg nodig is, zelden online worden afgesloten. Bij levensverzekeringen blijft het aandeel van digitale contracten constant op 3,4%.