MediRisk: We verwachten voor zeker 12 miljoen aan coronaclaims

MediRisk verwacht dat de ziekenhuizen de komende jaren tientallen miljoenen euro’s aan medische coronaclaims krijgen. Bij alleen MediRisk zou het gaan om een bedrag tussen de 12 en 18 miljoen euro. Een klein deel van de claims zal direct gerelateerd zijn aan fouten bij covid-zorg. Volgens directeur van MediRisk Arnoud van Schaik zal het beeld bij andere verzekeraars niet anders zijn, zegt hij tegen Zorgvisie. MediRisk roept de overheid en zorgverzekeraars op hierover afspraken te maken in de compensatieregelingen.


De onderlinge verzekeringsmaatschappij van ziekenhuizen heeft 50 procent van de markt in handen. MediRisk heeft in zijn database cijfers over claims bij uitstel van zorg. Met enkele rekenmodellen is op basis daarvan een inschatting gemaakt over de effecten van de coronacrisis. Tot nu toe is er nog maar één medische claim binnen bij MediRisk als gevolg van de coronacrisis.

Uitstel van zorg

Een relatief klein deel van de claims zal direct gerelateerd zijn aan fouten bij covid-zorg. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten die ten onrechte niet naar de IC zijn gegaan of waarbij fouten zijn gemaakt in de behandeling van Covid. Een aanzienlijk groter deel zal niet-covid-gerelateerde zorg zijn, verwacht Van Schaik. Daarbij gaat het om reguliere zorg die is uitgesteld. “Denk uitstel van zorg, waardoor diagnoses voor kanker te laat zijn vastgesteld. Onlangs kwam naar buiten dat de coronacrisis heeft geleid tot een toename van het aantal amputaties doordat patiënten tijdens de coronacrisis niet naar het ziekenhuis gingen.”

Een andere categorie claims betreft zorgpersoneel dat schade heeft geleden. Werkgevers hebben veel moeite gedaan om hun personeel te beschermen. Maar als ze aantoonbaar zijn tekortgeschoten, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Ook die claims belanden op het bordje bij MediRisk.

Coronaclaims in compensatieregeling

De komende economische recessie speelt een rol bij de toename van het aantal medische claims, verwacht de verzekeraar. MediRisk zag na de vorige economische crisis een toename in het aantal claims. ‘In crisistijd zijn mensen sneller geneigd om een claim in te dienen. Ze verliezen vaak inkomen door de crisis. Als ze door een medische fout ook minder werk kunnen doen door een medische fout, dienen ze een claim in. Daarom verwachten we dat het eerder 18 miljoen dan 12 miljoen zal worden’, aldus Van Schaik.

Medische claims worden gemiddeld pas na twee jaar ingediend. De coronaclaims komen naar verwachting in 2022. Tot dusver heeft Van Schaik in de afspraken over compensatie nog niets gezien over de ‘coronaclaims’. Daarom doet MediRisk een oproep aan verzekeraars en het ministerie van VWS om ook de medische claims ten gevolge van de coronacrisis mee te nemen in de compensatieregelingen. “Het kan meevallen of tegenvallen. Maar wat als het tegenvalt?”, zegt Van Schaik. “Dan krijgen ziekenhuizen over twee jaar een forse extra rekening gepresenteerd. Het is niet fair om die rekening alleen bij ziekenhuizen te leggen. Ze hebben al te maken met minimale marges. Door een forse claim kan een ziekenhuis in de rode cijfers belanden.”