McKinsey: Sterke prestaties zakelijke schadeverzekeringsbranche, maar sector staat voor vier kritische uitdagingen


Wereldwijde zakelijke schadeverzekeringen hebben de afgelopen jaren sterke financiële prestaties geleverd na de zwakke markt van 2013 tot 2018, ondanks de wijdverbreide ontwrichting in de nasleep van de COVID-19 pandemie, de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende verstoringen van de toeleveringsketen. De premies werden gestimuleerd door een uitgebreide jaarlijkse risicogecorrigeerde tariefverhoging: de jaarlijkse premiegroei voor commerciële P&C-lijnen schommelt sinds 2018 rond 6 tot 8% en de gecombineerde ratio’s zijn verbeterd, zo valt te lezen in het  McKinsey-rapport: “Global Insurance Report 2023: Expanding commercial P&C’s market relevance.

In de afgelopen zeven opeenvolgende kwartalen is de wereldwijde premiegroei afgekalfd van 20% in het derde kwartaal van 2020 tot 6% in het derde kwartaal van 2022. In reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) zijn de tarieven in het derde kwartaal van 2022 voor het eerst sinds 2019 gedaald. Deze trend verschilt echter per branche. Bijvoorbeeld, de FinPro-lines kenden de meest significante premiedaling, van 40% in het derde kwartaal van 2020 tot -1% in het derde kwartaal van 2022. De tarieven voor NatCat en herverzekeringen stijgen daarentegen sneller, zowel voor polissen met als zonder schadehistorie.

De wereldwijde premies voor herverzekering van catastrofes op propertygebied stegen in januari 2023 met 37% – de grootste stijging sinds 1992,2 met gevolgen voor de primaire tarieven. De inflatie (gemeten met de consumentenprijsindex, of CPI) mag dan in 2022 een hoogtepunt hebben bereikt, maar voor bepaalde verzekeringslijnen blijft de markt in 2023 verharden met zowel tariefverhogingen als vlakke limieten, zelfs als de waarde van de activa stijgt.

Vier kritieke uitdagingen

In combinatie met de structurele veranderingen in de aard van de risico’s moeten zakelijke verzekeraars volgens Mc Kinsey vandaag vier kritieke uitdagingen aangaan.Ten eerste beginnen in het huidige klimaat de premies in sommige branches te dalen naarmate de capaciteit terugkeert, terwijl de verharding in andere branches doorgaat – in sommige gevallen verder ondersteund door het handhaven van limieten, ondanks de inflatie. De stijgende claiminflatie en de toenemende concurrentie van distributeurs drukken de winst. Maar er zijn ook kansen. Sommige commerciële vervoerders verwachten aanzienlijke beleggingsopbrengsten door de stijging van de rente. De race naar het decarboniseren van verzekeringsportefeuilles – met nuances afhankelijk van de regio – is een uitdaging en vraagt om nieuwe capaciteiten, maar biedt ook groeikansen.

Ten tweede evolueert de aard van de risico’s sneller dan ooit, vooral wat natuurrampen (NatCats), de net zero-transitie en supply chain- en cyberrisico’s betreft. In plaats van een stap terug te doen en hun blootstelling te beperken, hebben zakelijke verzekeraars  een belangrijke kans om de groeiende protection gaps aan te pakken – of het risico te lopen hun relevantie in een veranderende wereld te verliezen.Ten derde worden deze uitdagingen nog versterkt door de krappere capaciteit op zowel de traditionele herverzekeringskapitaalmarkt als de alternatieve kapitaalmarkten, en de volledige omvang en duur van de capaciteitsschaarste zijn nog onzeker gezien de sterke verharding die bij de verlengingen van januari 2023 werd waargenomen.Ten vierde moeten commerciële verzekeraars, om de nieuwe aard van risico’s het hoofd te kunnen bieden, zich voorbereiden op het transformeren van hun capaciteiten en talent, aangezien acceptatie en schadeclaims veranderen van een kunst in een wetenschap.

Actiepunten

Volgens het rapport zullen zakelijke schadeverzekeraars moeten investeren en resoluut actie moeten ondernemen om deze vier uitdagingen het hoofd te bieden. “Ten eerste moeten zij een duidelijke bron van onderscheidend vermogen definiëren om hun marges te beschermen door verder te concurreren dan alleen op de premies. Ten tweede kunnen zij hun relevantie vergroten door de protection gap te dichten via productinnovatie, een meer verfijnde prijsstelling en oplossingen voor risicopreventie en -vermindering.”

“Ten derde moeten zakelijke schadeverzekeraars  hun capaciteit veiligstellen door het gebruik van alternatief kapitaal te innoveren en de bezorgdheid van investeerders over de winstgevendheid op lange termijn weg te nemen. Ten slotte moeten zij hun waardevoorstel voor werknemers opnieuw uitvinden en de capaciteiten ontwikkelen om van kunst naar wetenschap over te schakelen om de risico’s van de toekomst aan te pakken.