Marsh-topman dringt aan op premieverlagingen voor cyberpolissen: “Verzekeraars dreigen cybermarkt om zeep te helpen”

Verzekeraars dreigen de cyberverzekeringsmarkt om zeep te helpen als ze doorgaan met het verhogen van de premies, het opvoeren van de informatie-eisen en/of het invoeren van lastige dekkingsbeperkingen. Die waarschuwing kwam deze week uit de mond van Jean Bayon de La Tour, Head of Cyber voor Marsh in Continental Europe,tijdens het FERMA Forum in Kopenhagen. “Veel kopers hebben hun limieten al verlaagd om hun cyberdekking binnen het budget te houden en maken gebruik van captives om hogere retenties te financieren of als medeverzekeraar op te treden.”

Het hoofd cyber van Marsh in Europa roept verzekeraars op om tijdens de komende renewals de premies voor 2023 te verlagen nu de belangstelling voor het risico toeneemt, mede dankzij nieuwkomers op de markt, en de schadelast door ransomware afneemt. De kosten van cyberverzekeringen zijn volgens hem de afgelopen vijf jaar twee tot drie keer zo hoog geworden, omdat verzekeraars de premies verhoogden in reactie op een piek in ransomware-claims. Tegelijkertijd zijn de retenties aanzienlijk toegenomen. Voor de grootste beursgenoteerde Franse bedrijven zijn de retenties voor cyberverzekeringen volgens Marsh gestegen van gemiddeld 5 miljoen euro naar 20 miljoen euro.

Door de reactie van verzekeraars op ransomwareschades  is de capaciteit van de Europese cyberverzekeringsmarkt bijna gehalveerd tot $300 miljoen à $400 miljoen in 2021. Nieuwkomers dit jaar hebben de marktcapaciteit echter opgedreven tot $500 miljoen, aldus Bayon de La Tour, volgens wie . de belangstelling van verzekeraars voor cyberrisico’slijkt  toe te nemen nadat de acceptatiemaatregelen van de afgelopen twee jaar hun vruchten beginnen af te werpen. Tot de nieuwkomers op de cyberverzekeringsmarkt behoren onder meer Starr, Mosaic and insurtechs Resilience and Corvus

 Ondanks het verhoogde risico op cyberaanvallen als gevolg van het conflict in Oekraïne, nemen de cyberverzekeringsclaims nu af ten opzichte van de groei van het aantal verzekerden, aldus Bayon de La Tour. De frequentie van ransomware-claims is gedaald, zij het langzaam, na een piek in het eerste kwartaal van 2021, als gevolg van verbeterde cyberbeveiliging en riskmanagement, evenals inspanningen van veiligheidsdiensten om cybercriminaliteit aan te pakken. Met een stabilisatie van de claims zijn de tariefverhogingen gematigd na een piek eind vorig jaar, volgens gegevens van Marsh. Kopers zagen in het laatste kwartaal van 2021 gemiddelde tariefstijgingen bij vernieuwing van 90% op jaarbasis, maar de stijgingen zijn nu gemiddeld ongeveer 0% tot 40%.

 Tijd voor verandering

 Bayon de La Tour gelooft dat het tijd is voor verzekeraars om niet langer premieverhogingen te eisen en verzekerden voor verbeteringen in riskmanagement te gaan belonen met premieverlagingen. “We vragen verzekeraars om af te vlakken voor het vernieuwingsseizoen van 1 januari. Voor 2022 hopen we een afvlakking van de tarieven te zien omdat dit nodig is voor klanten om in deze branche te blijven. Voor 2023 vragen we een daling, en de toename van de capaciteit die we hebben gezien, zou daarbij moeten helpen. De markt heeft zich aangepast [aan de toename van ransomware-claims], maar nu zijn verzekeraars weer winstgevend en het partnerschap is er, dus ze kunnen klanten wat geld teruggeven om de bereidheid te tonen om het partnerschap voort te zetten. Dat is waar we op hopen”

Captives

Veel kopers hebben hun limieten al verlaagd om hun cyberdekking binnen het budget te houden en maken gebruik van captives om hogere retenties te financieren of als medeverzekeraar op te treden. “We zien een toenemend gebruik van captives, vooral in de primaire laag om de enorme retentie terug te kopen. Dat is een instrument dat intensief wordt gebruikt,” zei Bayon de La Tour. Ondanks een toename van de capaciteit werkt de cyberverzekeringsmarkt nog steeds niet voor sommige grote bedrijven. “Nieuwkomers brengen extra capaciteit op de markt. Is het voldoende om het werkelijke risico van onze klanten te dekken? Het antwoord is nee. Voor de grote Europese bedrijven hebben we meer dan 500 miljoen euro nodig, maar omdat daar kosten aan verbonden zijn, zijn er maar weinig klanten bereid om tot 500 miljoen euro aan capaciteit te gaan. Wanneer u een captive gebruikt, of uw eigen onderlinge, kan het dienen als een wake-up call voor verzekeraars. Het kan betekenen dat wat ze voorstellen niet past bij de behoeften van grote klanten.”  .