Marsh’ Global Insurance Market Index: Zakelijke verzekeringspremies stijgen voor 18e kwartaal op rij: met gemiddeld 11%; cyberpremies verdubbelen in VS en UK

De premies voor zakelijke verzekeringen stegen in het eerste kwartaal van 2022 met 11%, zo blijkt  uit Marsh’ Global Insurance Market Index . Hoewel dit het 18e opeenvolgende kwartaal is dat de verzekeringspremies een stijgende lijn vertoonden, blijft het stijgingspercentage gematigd in de meeste branches en in bijna alle regio’s. Uitzondering daarop vormen de premies voor cyberverzekeringen, die in de VS (+110%) en het Verenigd Koninkrijk (+ 102%) zelfs meer dan verdubbelden.

In de meeste regio’s is de premiestijging gematigd als gevolg van een afkalvende toename bij de FinPro-lines. Het VK, met een samengestelde prijsstijging van 20% (gedaald van 22% in het vierde kwartaal van 2021), en de VS, waar de prijzen met 12% stegen (gedaald van 14%), bleven het wereldwijde samengestelde percentage aandrijven. In de Pacific bedroeg de prijsstijging 10% (tegen 13%), in Azië 3% (tegen 4%) en in Continentaal Europa 6% (tegen 9%). Voor het tweede opeenvolgende kwartaal vormden Latijns-Amerika en het Caribisch gebied de enige uitzondering op de matigende trend: de tarieven stegen er met 6% (tegenover 4% in het vorige kwartaal).

Andere bevindingen van het onderzoek zijn onder meer:

·                   De premies voor property-verzekeringen stegen wereldwijd gemiddeld met 7%, tegen 8% in het vierde kwartaal van 2021 en met 9% en 12% in de kwartalen daarvoor’

·                   Bij casualty-verzekeringen was de gemiddelde premiestijging 4% tegen 5%, 6% en nogmaals 6% in de drie kwartalen daaraan voorafgaand; . De premies  voor schadeverzekeringen stegen gemiddeld met 4%, tegen 5% in het vorige kwartaal.

·         De premies voor financiële en professionele verzekeringslijnen (FINPRO) stegen met 26%, vooral door toedoen van cyberverzekeringen, opnieuw het sterkst van alle grote verzekeringsproductcategorieën. Dit was echter een daling ten opzichte van de 31%, 32% en 34% in de drie vorige kwartalen, vooral als gevolg van een afkalvende toename bij de premies voor bestuurders- en commissarissen (D&O)verzekeringen.

. De premies voor cyberverzekeringen bleven stijgen, vooral door de aanhoudende stijging van de frequentie en de omvang  van ransomwareclaims, waarbij veel verzekeraars de dekkingsvoorwaarden trachtten aan te scherpen, vooral in verband met het conflict in Oekraïne. De prijzen stegen met 110% in de VS (tegen 130% in het vierde kwartaal van 2021), en met 102% in het VK (tegen 92%).                                       

. Inflatiestijgingen hebben nu al gevolgen voor claims in verschillende branches en zijn door verzekeraars in de getroffen regio’s als een punt van zorg aangemerkt.

In een reactie op het rapport zegt Lucy Clarke, President, Marsh Specialty en Marsh Global Placement: “De oorlog in Oekraïne, die bovenal een humanitaire tragedie is, heeft druk toegevoegd aan wat al een uitdagende verzekeringsmarkt is voor onze klanten. We beginnen ook de impact te zien van de stijgende inflatie op de schadekosten en de groei van de riskexposure, wat op zijn beurt de prijszetting kan beïnvloeden.”

Zij vervolgt: “De fundamenten van de markt blijven echter sterk en we verwachten dat de tariefverhogingen hun matigende trend zullen voortzetten. We zullen onze klanten blijven helpen om concurrerende prijzen en dekkingen te vinden, evenals zinvolle inzichten in hoe de snel veranderende marktdynamiek hun risico’s kan beïnvloeden.”

https://youtu.be/L3aWt0Ne6Ho