Marsh’ Global Insurance Market Index: Zakelijke verzekeringspremies gemiddeld met 3% omhoog in derde kwartaal 2023; property- & casualtypremies worden duurder, die voor cyber & FinPro goedkoper


De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het derde kwartaal van dit jaar met gemiddeld 3% gestegen. Het is het 24e opeenvolgende kwartaal dat de premies voor zakelijke verzekeringen zijn toegenomen in vergelijking met het kwartaal ervoor, maar aan de andere kant ook het elfde kwartaal op rij dat de gemiddelde premieverhoging lager uitviel of gelijk bleef aan die in de drie maanden ervoor. In het vierde kwartaal van 2020 stegen de premies wereldwijd nog met maar liefst 22%  en in de afgelopen vier kwartalen was dat nog net 4% (Q4 en Q1) resp 3% (Q2 en Q3),  zo blijkt uit Marsh’ Global Insurance Market Index Q3 2023.  

De periodieke marktinventarisatie van de zakelijke verzekeringspremies laat daarnaast grote verschillen per regio en businesslines zien. Zo zijn de afgelopen drie maanden de zakelijke verzekeringspremies in de VS en Europa  gemiddeld met 4 % gestegen, die in de Pacific met 1%, die in India, Het Midden-Oosten en Afrika met 3%  en die in Latijns Amerika zelfs met 10%. In Azie bleven de premies gemiddeld op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal van dit jaar, maar zowel in het Verenigd Koninkrijk als Canada lag het gemiddelde premieniveau 1% lager dan een kwartaal eerder 

 Ook per branche zijn er verschillen te noteren. De property-premies stegen wereldwijd met gemiddeld 7% tegen een  gemiddelde premieverhoging van 10% in de beide vorige kwartalen. Ook de casualty-premies zijn gestegen. Opvallend gegeven: de premieverhoging bedroeg het afgelopen jaar in elk kwartaal hetzelfde: 3% . 

Daar staan dalingen tegenover bij cyber- & FinPro-verzekeringen .De premies voor Financial and Professional Lines-verzekeringen vielen voor het vierde kwartaal op rij lager uit dan in de periode van drie maanden ervoor. De premiedaling in het afgelopen kwartaal was gemiddeld 6% tegen dalingen van resp 8%, 5% en 6% in de drie kwartalen ervoor. De grootste mutaties in het afgelopen jaar hebben zich voorgedaan bij cyberverzekeringen. Werd in het vierde kwartaal van 2022 nog een premieverhoging geregistreerd van gemiddeld 28%(!), in het tweede en derde kwartaal kalfde dit af naar + 11% en + 1%.In het afgelopen kwartaal werd voor het eerste in lange tijd een daling van de gemiddelde cyberpremie genoteerd van  2%