Marsh’ Global Insurance Market Index 2020 Q3: zakelijke verzekeringspremies stijgen wereldwijd voor 12e kwartaal op rij; hoogste toename in drie jaar tijd

 De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het derde  kwartaal van dit jaar voor de twaalfde keer op rij gestegen, maar het is met 20% wel de grootste stijging sinds de start van  de periodieke marktinventarisatie van Marsh’s Global Insurance Market Index in 2012.  De premies stegen voor het achtste opeenvolgende kwartaal in alle regio’s in de wereld , het meest in de UK en de Pacific met resp. 34% en 33%, en voor de zevende achtereenvolgende keer in alle businesslines: property (met gemiddeld 21%),  casualty (+ 6%) en FinPro-lines (+ 40%).

Na vele kwartalen achtereen waarin het gemiddelde premieniveau afnam, kwam in het vierde kwartaal van 2017 de ommekeer met een eerste wereldwijde premieverhoging met gemiddeld 1%. Sindsdien zijn de premies elk kwartaal toegenomen, de eerste vijf kwartalen erna met 1 à 3%, daarna met  6 en 8% en de afgelopen vier drie kwartalen zelfs met double digits:  11%, 14%, 19%  en nu dus met 20%

Andere cijfers

Andere highlights uit het onderzoek zijn dat de premies voor financial & professional lines (FinPro) wereldwijd andermaal het sterkst groeiden (+ 40% tegen 37% een kwartaal eerder), gevolgd voor die voor property-verzekeringen (+ 21%, was 19%) en casualty-verzekeringen (+ 6%, was 7%). Voor het achtste  kwartaal op rij stegen de verzekeringspremies in alle delen van de wereld en voor de vijfde keer op rij  overall  met meer dan 5%. De grootste gemiddelde premiestijging deed zich voor in zowel het Verenigd Koninkrijk (34%  tegen 31% in Q2) als in de Pacific-regio (33% resp 31%), gevolgd door de VS (2x 18%), Continentaal Europa (2x 15%), Azië (12% resp. 9%) en Latijns Amerika (9% resp. 8%). 

In het derde kwartaal van 2020 stegen wereldwijd de premies voor FinPro-verzekeringen opnieuw het hardst: die gingen gemiddeld met maar liefst 40% omhoog tegen toenames in de drie voorgaande kwartalen met  18%, 26% en 37%. In het VK stegen FinPro-premies zelfs met 67%, in de Pacific met 49%, in de VS met 28%, in Latijns Amerika met 26%, in Continentaal Europa met 24% en in Azië met 18%. In de grootste branche – property – namen de premies de afgelopen drie kwartalen toe met resp.13,1%, 15% en 19% en in Q3 zelfs met 20%. Bedrijven in de Pacific (+31%) zagen de brandpremies het hardst stijgen, gevolgd door die in de VS (+ 24%) , Continentaal Europa (+ 21%)  Azië (+ 18%) en Latijns-Amerika (+ 15%). Bij  Casualty-verzekeringen bleef de premieontwikkeling daarbij  ver achter: 6% en in de drie kwartalen daarvoor met resp 3%, 5% en 7%.  Ook hier voert de Pacific de lijst aan met een gemiddelde premieverhoging met 11%, gevolgd door de VS (+ 8%), UK (+ 6%),  Continentaal Europa (+ 5%) en Azië (+ 1%). In Latijns-Amerika daalden de Casualty-premies, net als in het tweede kwartaal,  zelfs met 4%.

Regionale verschillen

Net als in de voorgaande kwartalen deden zich ook in het eerste kwartaal  van 2020 regionaal  (grote) verschillen voor; zowel totaal als wat de afzonderlijke branches betreft. Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het derde  kwartaal als volgt (tussen haakjes Q2 en Q1 2020 en Q4 en Q3 2019) :

Continentaal Europa: Totaal + 15% (+15%, + 8%, + 6,6% en + 4,2%;  property + 21% (+ 20%, )+ 9%,+ 10,3% en + 7,5%),  casualty: + 5% (+ 5%,+4% en +  2,7%)  en FinPro :+ 24% ( +  22%, +  12%,+ 5%, en + 2,1%);

UK: Totaal + 34% (+ 31%, + 21%, + 13,7% en +11,8%);  property: + 20% (+ 16%,+ 10%, + 7,8% en  + 6,2%),  casualty + 6% (+ 5%,+ 5%, + 2,7% en + 4,2%)  en FinPro + 67% (+ 64%, + 46%, + 27,8% en + 23,3%);

VS: totaal + 18%(+ 18%, + 14%, + 10,4%, + 6,4%); property + 24% (+  22%,+ 21%, + 18,2% en  + 12,9%), casualty: + 8%, + 8%, + 5% en  + 2,2%), en Fin Pro: + 28% (, + 30%,+ 23%, + 15,2% en  + 11,2%);

Latijns-Amerika: totaal + 9% (+ 8%, + 6%,+ 7,1 % en  + 4,6%); property + 15% (+ 14%, +  9%, + 9,4% en  + 5,7%), casualty min 4% (min 4%, + 2%, + 2,1% en  + 1,4%) en FinPro + 26% (+ 17%, + 8%,+ 15,3% en  + 15,1%);

 Azië: totaal + 12% (+9%, + 6%,+ 5,6% en + 5,1%);  property + 18%( + 12%, + 8%,+ 7,5% en + 6,5%), casualty + 1% (0%, 0%, + 0,1%, en + 0,5%) en FinPro + 18% (+ 14%,+ 8%, + 4,6%, en 5,3% .

Pacific: totaal + 33% (31%, + 23%,+ 20,7% en  + 18,8%); property + 31% (+ 28%, + 23%, + 18,0% en  + 17,8%),  casualty + 11% (+ 9%,+ 8%, +5,9% en  + 5,9%), Fin Pro + 49% (+ 48%, + 33%,  + 32,5% en + 27,5%).

Klik hier voor het volledige rapport: https://www.marsh.com/uk/insights/research/global-insurance-market-index-q3-2020.html