Marsh-CEO Chris Lay roept op tot herziening van regels voor ‘Captive’ verzekeringen

Chris Lay, Chief Executive Marsh UK and Ireland, heeft de regering opgeroepen om de regelgevingsbarrières te verlagen die het land ervan weerhouden een levensvatbare markt voor captives te zijn. “ Een ‘ ambitieuze’  herziening van de bestaande regelgeving zou volgens hem de weg kunnen vrijmaken voor een nieuwe golf van investeringen in Groot-Brittannië. 

“Een toegewijd en proportioneel regelgevend regime is nu de belangrijkste factor bij de keuze van de vestigingsplaats van onze klanten,” zei Lay in een toespraak voor het Insurance Institute of London. 

 Captive verzekeraars zijn populair geworden in een ‘ verhardende’  zakelijke verzekeringsmarkt, met stijgende prijzen voor polissen. Volgens cijfers van professionele dienstverlener PricewaterhouseCoopers is het aantal captives wereldwijd gestegen van ongeveer 1.000 in het begin van de jaren tachtig tot bijna 7.000 in 2020. 

Lay voegde eraan toe dat “een ambitieus regelgevingsmodel voor captives, dat een proportioneel, op risico gebaseerd solvabiliteitsregime combineert met de mondiale herverzekeringsmarkt van Londen, het Verenigd Koninkrijk tot een unieke en aantrekkelijke locatie voor captive-investeringen zou kunnen maken”. Groot-Brittannië wordt niet gezien als een levensvatbare locatie voor captives vanwege “regelgevingsbarrières”, zei hij. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft geen specifieke regelgeving voor captive-verzekeraars: ze worden op dezelfde manier behandeld als conventionele verzekeringsmaatschappijen wat betreft hun kapitaal en rapportagevereisten.De opmerkingen van Lay komen overeen met die van de commissie Industrie en Regelgevers van het Hogerhuis na een onderzoek naar verzekeringsregulering dit jaar. De commissie schreef in april aan de toenmalige minister van de City, John Glen, om te waarschuwen voor een ‘ te starre cultuur’  bij de toezichthouders van het land die de ontwikkeling van een captive-markt in het Verenigd Koninkrijk verhinderde.