Markt verdeeld over stelling ‘Na de zomer kunnen we weer fysiek seminars en andere marktevent bijwonen’


 Na de zomer kunnen we weer fysiek seminars en andere marktevent bijwonen’. Zo luidde de vorige stelling in deze nieuwsbrief. Aanleiding hiervoor vormde de stroom uitnodigingen voor fysieke events die ook bij de redactie van Risk & Business binnenstromen. De meningen van de lezers van Risk & Business zijn echter verdeeld. Drie van de tien respondenten onderschrijven de stelling. Vijf procent van de lezers denkt dat na de zomer alle events weer fysiek te volgen zijn en een kwart  deelt die mening maar denkt wel dat het totaal aantal events beperkter in aantal zal zijn dan gebruikelijk.

Een vijfde onderschrijft de stelling ten dele en verwacht dat er zowel fysieke als online events zullen plaatsvinden. Vijf procent denkt dat de verhouding fysiek-online ongeveer fifty-fifty zal zijn en 15% denkt dat er meer fysieke dan online events georganiseer zullen worden.

De meeste lezers zijn het echter oneens met de stelling. Ruim een derde (35%) is van mening dat er weliswaar fysieke events georganiseerd zullen worden, maar dat het aantal online events de overgrote meerderheid zullen vormen. Daarnaast antwoordt 10% dat er helaas alleen online events zullen plaatsvinden. De resterende procent gaf een ander antwoord.