MarketScout: Zakelijke verzekeringspremies blijven stijgen in eerste kwartaal 2021

De premies voor zakelijke verzekeringen blijven stijgen, aangezien de samengestelde premiestijging voor het eerste kwartaal van dit jaar 6% bedroeg, vergeleken met 5,8% voor het vierde kwartaal van 2021, volgens cijfers van  MarketScout Corp. Terwijl de premies  in januari en februari consistent waren met het laatste kwartaal van 2021, begonnen de premies in maart 2022 nog meer te stijgen, “wat het begin zou kunnen zijn van sterkere stijgingen voor de komende kwartalen”, zei Richard Kerr, CEO van MarketScout.

Forse premieverhogingen in het eerste kwartaal omvatten 19,7% voor cyber, 9,7% voor umbrella & excess-dekkingen  en 8,7% voor bestuurdersaansprakelijkheid. De premies voor property-dekkingen stegen met 7,6%, bedrijfsschade met 6,3% en ‘zakelijk auto’ met 7,3%.

Onder de kleinere premieverhogingen was er een stijging van slechts 1% voor werkgeversaanaprakelijkheid en een stijging van 1,3% voor crime & surety. De tarieven voor grote en mega-accounts bleven stabiel met een stijging van 6,7%, terwijl de premies voor kleine en middelgrote accounts respectievelijk met 5,3% en 6,3% stegen. Uitgesplitst naar bedrijfstak, was transport de grootste stijger met 10,3%, gevolgd door de woningsector met 8%.